h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Verantwoording Voor Venray

Raadsperiode 2018 - 2022

De SP was na de verkiezingen in 2018 de derde partij met 4 zetels. Helaas hebben 3 raadsleden al in 2019 de raadsfractie verlaten. Dit was niet op basis van politieke meningsverschillen, maar vanwege zaken die in de Statenfractie speelden. De SP was toen nog maar een eenmansfractie. Maar ook als eenmansfractie hebben we duidelijk onze SP-standpunten kunnen laten horen. Meer sociale woningbouw, tegen intensieve veehouderijen en mestfabrieken. Voor een socialer Venray. We waren vooral ook actief buiten de raad, met name met betrekking tot de schimmelproblematiek in de wijk Brukske. Hierover heeft de actiegroep, samen met de SP, een zwartboek aangeboden aan de gemeenteraad.

Eind 2020 werd een breed gedragen actie gevoerd voor het behoud van de Huisartsenpost. Helaas is deze in april 2021 toch gesloten, maar we volgen de gang van zaken nauwlettend en hebben al weer enkele keren aan de bel getrokken over bijvoorbeeld lange wachttijden en slechte service.

In 2021 heeft vooral de affaire Loonen de politiek beheerst. De twee CDA-wethouders verlieten de politieke arena. Als klap op de vuurpijl vertrok ook nog eens de (CDA)burgemeester en de SP nam voor het eerst in de Venrayse geschiedenis deel aan een coalitie. We hebben geen eigen wethouder geleverd, maar samen met 7 andere partijen ervoor gekozen om Venray, zonder het CDA te besturen. Een mooi toekomstbeeld! De SP is helaas, door de coronacrisis, niet zo actief kunnen zijn in de wijken en dorpen. Maar zodra het weer kan, zullen we ook dat weer oppakken. De SP Venray rekent bij de komende verkiezingen graag weer op uw steun! Dan kunt U ook  weer op ons rekenen!

U bent hier