h

Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Iedereen telt mee is hét verkiezingsprogramma van de SP Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

De SP heeft in dit programma een zestal SPeerpunten benoemd:

►Betaalbaar Wonen

Ga meer bouwen en verkort de wachtlijsten. Tijdelijke woningen zijn een optie. Pak de leegstand aan van (winkel)panden en verbouw deze tot woningen. Wie een woning koopt moet de eerste vijf jaar er zelf in gaan wonen. Maak wonen levensloopbestendig en zorg ook voor woningen voor doelgroepen zoals mensen met een beperking.

Meer inhoud:

►Milieu en Klimaat

Herstel de natuurlijke kringloop in de landbouw en boeren moeten een reële prijs krijgen voor hun producten. De veehouderij moet omschakelen naar diervriendelijk en duurzaam en zal moeten inkrimpen. Duurzame energie moeten we slimmer opwekken.

Meer inhoud:

►Sociaal Venray

Armoede hoort niet thuis in Venray. We verhogen de grens voor de bijzondere bijstand en onderzoeken of 150% van het minimumloon haalbaar is. Er moet meer aandacht komen voor werkenden die in armoede leven en voor anderen zoals mensen met een beperking. Discriminatie op welke manier dan ook staan we niet toe. Er moet meer aandacht komen voor de sociale acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+gemeenschap, ook voor de kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.

Meer inhoud:

►Eerlijke politiek

De SP wil een democratie zonder bla bla. Hoe Venray in de toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. De SP wil geen vriendjespolitiek waarbij interessante banen aan elkaar worden doorgeschoven of waar men elkaar afdekt als het mis gaat.

Meer inhoud:

►Zorg

De in 2021 verdwenen huisartsenpost moet terug naar Venray. De bereikbaarheid van de huisartsenpost is dramatisch voor mensen zonder auto. De jeugdzorg moet beter. Zorgaanbieders kiezen voor de snelle winst maar niet voor de jongeren die het echt nodig hebben. Eigen bijdragen in de zorg zijn uit den boze zoals bij de huishoudelijke hulp. Mantelzorgers worden beter ondersteund en we bieden voldoende mogelijkheden voor 'respijtzorg' voor als je op adem moet komen.

Meer inhoud:

►Onderwijs en Cultuur

De SP wil taalachterstanden bestrijden bij arbeidsmigranten en vluchtelingen Er komt een gemeentelijke stagebank. Kunst en cultuur is er voor iedereen en daar kun je niet genoeg van hebben. De SP wil dat lokale musea, poppodia, theaters, muziekscholen en lokale festivals voldoende worden ondersteund. Zij zijn een aanwinst voor Venray.

Meer inhoud:

Wat de SP wil realiseren lees je uitgebreid in de volgende hoofdstukken uit het programma Iedereen telt mee 2022-2026. Je kunt het ook downloaden (.pdf) als handig naslagwerk:

U bent hier