h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor een eerlijke economie

Zonder bruisend winkelcentrum valt het hart van Venray stil en de SP vindt het belangrijk dit te voorkomen door een compacter centrum te creëren waar geen leegstand is.

Hoe zorgen we er voor dat:
  • ook de Brier aantrekkingskracht heeft en een verlangen naar meer oproept.
  • bedrijventerreinen in Venray niet verpauperen
  • er geen energie gestoken wordt in bedrijventerreinen waar de gemeente toch niets over te zeggen heeft.

De SP wil dat:

  • in het centrum gestreefd wordt naar een compact en compleet aanbod aan winkels, horeca en cultuur waar het fijn verblijven is;
  • De Brier aantrekkelijker gemaakt wordt door het toevoegen van kleine horeca
  • een meer divers winkelaanbod gecreëerd wordt;
  • het centrum en De Brier elkaar aanvullen en versterken;
  • We ons richten op de bedrijventerreinen op ons eigen grondgebied waarbij we oog moeten hebben voor het gegeven dat groei niet altijd wenselijk en niet oneindig is.

U bent hier