h

Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor Venray is hét verkiezingsprogramma van de SP Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

De SP heeft in dit programma een viertal SPeerpunten benoemd:

Zorg

Schaf de eigen bijdrage WMO af, zodat iedereen toegang heeft tot noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Armoede

Verhoog de inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen naar 125 procent van het sociaal minimum. Dan kan iedereen blijven deelnemen aan onze samenleving.

Milieu

Handhaaf streng bij veehouderijbedrijven die de regels voor mest en fijnstof-uitstoot overtreden. Alleen dan kunnen werkgelegenheid en gezonde leefomgeving samengaan.

Wonen

Realiseer betaalbare en duurzame sociale woningbouw, met aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Mensen moeten in hun eigen huis kunnen blijven, ook als ze ouder worden.

Wat de SP wil realiseren lees je in de volgende hoofdstukken uit het programma Voor Venray 2018 - 2022. Je kunt het ook downloaden (.pdf) als handig naslagwerk:

U bent hier