h

Opvang Arbeidsmigranten

21 februari 2021

Arbeidsmigratie: verworvenheid of moderne slavernij?

Foto: SP Limburg / limburg.sp.nl

De Limburgse SP organiseert op dinsdag 2 maart een livestream over arbeidsmigratie, naar aanleiding van het rapport van Emile Roemer ‘Geen tweederangs burgers’. Naast Emile Roemer zijn onder andere SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, FNV-bestuurder Bart Plaatje en Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten uit Horst aan de Maas te gast. U kunt aansluiten door u hier aan te melden. 

Lees verder
25 oktober 2017

Melkfabriek

Het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van de Oude Melkfabriek in Leunen is bijna van de baan. Tijdens de raadsvergadering van 19 september staakten de stemmen, zowel dertien voor als tegen. Dit betekent dat het punt de volgende raadsvergadering op 31 oktober terugkomt. Wanneer de stemmen dan opnieuw staken is het plan van tafel. De gemeenteraad wordt dus opnieuw gevraagd een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven. We zetten nog een keer onze bedenkingen op een rij. De plannen zijn tot stand gekomen op basis van het huidige beleid voor de huisvesting van buitenlandse werknemers, maar voldoet er niet aan. Het uitgangspunt is namelijk: geen locaties op bedrijventerreinen. De hele raad is zich er inmiddels van bewust dat het huidige beleid aangepast moet worden en stemde voor de zomer voor een voorstel van de SP dat hiertoe opriep. De appartementen ter grootte van tachtig vierkante meter zijn bedoeld voor zes personen die verdeeld over drie slaapkamers weinig privacy zullen hebben.  In totaal wordt 1800 euro per maand voor een appartement van tachtig vierkante meter gevraagd. Deze prijs is mede zo hoog omdat wij deze als gemeente opdrijven door de inning van toeristenbelasting. De koppeling tussen werken en wonen, die onwenselijk is volgens de SP, maakt onderdeel uit van dit plan. De SP is zelf op onderzoek uit geweest in de directe nabijheid van de Oude Melkfabriek en heeft geconstateerd dat de mensen die er wonen niet tegen de komst van arbeidsmigranten zijn, maar dat men tegen de komst van zo’n grote groep arbeidsmigranten op een plek is. Er is weinig tot niets ondernomen om dit draagvlak te vergroten, terwijl dit wel door het College als voorwaarde is gesteld. Helaas zullen we als SP door een geforceerde breuk door de fractievoorzitter van de nieuwe Lijst Schellen vanaf nu met een zetel minder in de raad vertegenwoordigd zijn. We hopen en verwachten echter dat hij consequent zal blijven in zijn stemgedrag en daarmee het plan evengoed van tafel gaat.

Lees verder
23 september 2017

Plan Melkfabriek Leunen bijna van de baan

Foto: Ronald van Hal

Het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten op de locatie van de Oude Melkfabriek in Leunen is bijna van de baan. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 september staakten de stemmen. Er werden zowel 13 stemmen voor als tegen uitgebracht. Dit betekent dat het punt de volgende raadsvergadering terugkomt. Wanneer de stemmen dan opnieuw staken is het plan van de baan. 

Lees verder

U bent hier