h

Veel vragen over belangenverstrengeling raadslid John Michels in dossier Wusterveld

4 juni 2011

Veel vragen over belangenverstrengeling raadslid John Michels in dossier Wusterveld

Er is ophef in de gemeenteraad. Vermeende belangenverstrengeling werd CDA-fractievoorzitter John Michels ten laste gelegd. Juridisch zit het allemaal in kannen en kruiken; Michels is voor het belang van zijn bedrijf opgekomen en daar is niets mis mee oordeelt Professor Tak. Maar dezelfde Tak vraagt zich af of dat politiek gezien correct en verstandig is. Aanstaande 7 juni wordt het dossier Wusterveld en de uitkomsten van het integriteitsonderzoek van Professor Tak besproken in de raad.

De kranten stonden er bijna bol van. De afgelopen periode heeft de SP te maken gehad met de vraag of er sprake was van belangenverstrengeling van de CDA-fractievoorzitter, de heer Michels, met betrekking tot het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Wusterveld bij Castenray. De heer Michels had in het presidium aangekondigd dat hij zich bij de bespreking van dit punt zou terugtrekken vanwege zakelijke belangen. Na deze vergadering kreeg de SP een anonieme brief waarin men ons meldde dat de heer Michels daar zelf grond heeft. Bij PP2 kwam een anoniem telefoontje met dezelfde inhoud.
Na onderzoek van het volledige dossier namen bij de SP, PP2 en InVENtief de vragen alleen maar toe.
De SP heeft samen met PP2 en Inventief hierover aan de bel getrokken en burgemeester beantwoord, naar aanleiding daarvan hebben SP, PP2 en InVENtief aangegeven dat er nog steeds twijfels waren. Toen kwam het onderzoek door een extern deskundige in beeld.

Professor Tak heeft de kwestie onderzocht en kwam tot de conclusie dat er juridisch gezien geen sprake was van dingen die niet mochten. In een gesprek dat de SP met deze professor nog had, gaf hij wel aan dat hij zich afvroeg of hetgeen de heer Michels doet verstandig is en politiek correct. Tak geeft in zijn rapport een paar keer aan dat er sprake is van wel erg nadrukkelijke belangenbehartiging. Blijkbaar is deze manier van werken door raadsleden geoorloofd en kan de SP daar niets mee. Op 7 juni a.s. is een extra raadsvergadering over deze zaak en daaraan gekoppeld het agendapunt Wusterveld.

De gebiedsvisie Wusterveld treft u hier. Met deze visie begon het allemaal. (PDF)
De brief om nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf op Wusterveld vindt u hier. (PDF)
De nota om nieuwvestiging van agrarische bedrijven op Wusterveld te voorkomen treft u hier. (PDF)
Lees hier de inhoud van de anonieme brief. (PDF)
De 47 vragen van SP, PP2 en InVENtief treft u onder deze link. (PDF)
Brief aan de raadsleden bij beantwoording van de 47 vragen. (PDF)
Het inhoudelijke antwoord van de burgemeester Gilissen treft u hier aan. (PDF)
Het rapport van Professor Tak naar de integriteitskwestie van de heer Michels treft u hier. (PDF)
Datalijst Wusterveld van de gemeente Venray. (PDF)
Notitie "Gebiedsgerichte aanpak zoekgebieden LOG versie 6 mei 2008". (PDF)

U bent hier