h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Eerlijke politiek

Inhoud:

Democratie zonder blabla: De SP wil de lokale democratie versterken. Door de mensen meer zeggenschap te geven over de lokale politiek, o.a. door invoering van een bindend referendum, waarmee we de lokale politici kunnen terugfluiten. Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen omgeving te vergroten, door meer zeggenschap over de eigen buurt en inspraak in besluiten die mensen direct raken. Medewerkers in de zorg of huurders bij woningcorporaties moeten meer te zeggen krijgen, ten koste van de invloed van managers en bestuurders. Hoe Venray in de toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. Bij belangrijke besluiten over het bouwen van woningen of wegen of andere voorstellen die voor Venray ingrijpend zijn, krijgen bewoners altijd het eerste en het laatste woord. Doordat mensen vooraf betrokken worden bij het maken van de plannen en achteraf hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld in een bindend referendum. Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. Daarom moeten partijen volledige openheid geven over donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen willen wij dat sponsoring door commerciële belanghebbenden wordt verboden. Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen broek moeten ophouden, bijvoorbeeld door een goede solidariteitsregeling waarbij politici een deel van hun vergoeding gebruiken om te investeren in hun eigen partij. Deze wordt daardoor financieel onafhankelijk.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

In Venray heerst een open cultuur: Ambtenaren die misstanden melden moeten worden beschermd tegen pesterijen, intimidatie en ontslag. Ambtenaren moeten voldoende bescherming en een meldplicht krijgen. De politie of Rijksrecherche worden altijd ingeschakeld bij vermoedens van fraude of corruptie.

Geen vriendjespolitiek in Venray: Wij vinden dat politieke vriendjes niet de kans moeten krijgen om elkaar interessante banen toe te spelen of elkaar af te dekken als het mis gaat. De SP pleit voor meer openheid voor deze functies en streng toezicht zodat deskundige mensen ook daadwerkelijk een eerlijke kans krijgen. Dure consultants en managers huren we niet of zo weinig mogelijk in. Beter is het om dat geld uit te geven aan scholing van ambtenaren. We voeren een norm in van maximaal tien procent van de totale personeelskosten voor inhuur van externen.

Meer geld naar de gemeente Venray: De gemeente Venray staat dicht bij de mensen. Lokaal zijn we het beste in staat om goede voorzieningen aan te bieden op buurt-, wijk- en dorpsniveau. Maar dan moet het Rijk wel zorgen voor voldoende geld. Voorzieningen overhevelen naar gemeenten en tegelijkertijd hard bezuinigen zorgt voor een verschraling van voorzieningen en zorgt ervoor dat mensen die ondersteuning nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. Er moet meer geld komen vanuit het Rijk voor o.a. jeugdzorg, thuiszorg en inkomensondersteuning. 

U bent hier