h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Zorg

Inhoud:

De huisartsenpost komt terug in Venray: In 2021 verdween de huisartsenpost in Venray. Inwoners met klachten die niet kunnen wachten zijn op de HAP in Venlo aangewezen. Dat is niet zonder gevolgen. Inwoners van Venray moeten niet alleen naar Venlo, de wachttijden zijn ook nog eens erg lang. De bereikbaarheid van de huisartsenpost is dramatisch voor mensen zonder auto. In de avond en nacht is het bijna onmogelijk om in Venlo te komen. De SP vindt dat huisartsenzorg dicht bij inwoners georganiseerd moet worden. Als we dat overdag al heel belangrijk vinden, waarom dan niet in de avond en de nacht? Daarom moet de HAP weer terug naar Venray. Dit kan door de HAP (tijdelijk) op te nemen in een van de huisartsenpraktijken en later in het nieuwe te bouwen ziekenhuis.

De jeugdzorg moet beter: Te vaak worden kwetsbare jongeren de dupe van tekorten in de jeugdzorg. Wachtlijsten worden steeds langer en het personeelstekort wordt steeds groter. Zorgaanbieders kiezen liever voor de snelle winst en niet voor de jongeren. Ook wanneer dit betekent dat jongeren niet de plek krijgen die ze nodig hebben. En te vaak gaan gemeenten in zee met deze bedrijven en organisaties die het eigenbelang voor het belang van de jeugd en de medewerkers in de zorg zetten. Die medewerkersgaan gebukt onder een veel te hoge werkdruk en verdienen bescherming tegen een overheid die het onmogelijke van ze vraagt voor een te lage prijs.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

Jongeren zijn geen verdienmodel: De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel van bedrijven en organisaties. We werken samen met jeugdzorgaanbieders die bewezen hebben dat te doen. We kiezen niet voor aanbestedingen waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat. Ook stellen we strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot we landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd. Jongeren zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel. We kiezen we liever voor aanbieders van bewezen kwaliteit dan voor een wildgroei van aanbieders waar niemand nog toezicht op houdt. Eigen bijdragen zijn uit den boze. Net zoals een gebroken been geen eigen keuze is, is jeugdzorg nodig hebben dat ook niet. Iedereen heeft recht op goede en snelle hulp, ook wanneer je geen dikke portemonnee hebt.

De gespecialiseerde jeugdzorg beter organiseren: Meer specialistische jeugdzorg, voor jongeren met ingewikkelde problemen, kan niet in elke gemeente goed georganiseerd worden. De SP wil dat dit weer onder verantwoordelijkheid van de nationale overheid georganiseerd wordt. Nu wordt dit vaak in bovengemeentelijke overlegclubjes tussen wethouders besloten, zonder goede controle van de gemeenteraad. Wij willen dat wethouders met medewerkers, jongeren en ouders praten om te horen wat nodig is, niet met de politieke collega uit het dorp of de stad naast de deur.

Geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning: De SP is geen voorstander van een eigen bijdrage voor noodzakelijk zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Een eigen bijdrage is immers een boete voor iemand die de pech heeft zorg of ondersteuning nodig te hebben. Tekorten in het sociaal domein mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare mensen, de Rijksoverheid moet worden aangesproken op het leveren van voldoende geld voor noodzakelijk zorg en ondersteuning.

Winst hoort niet thuis in de zorg: De SP kiest bij zorg en welzijn niet voor aanbesteding en concurrentie maar voor langdurige subsidierelaties en samenwerking. Hierdoor verminderen we de marktwerking en kunnen we de drang om winsten te behalen verkleinen. Zorgaanbieders weten voor langere tijd waar ze op kunnen rekenen en de cliënten ook.  Met een gemeentelijke thuiszorgorganisatie kan iedereen de garantie krijgen van voldoende zorg en ondersteuning en zijn zorg- en hulpverleners verzekerd van een betrouwbare werkgever.

Venray ondersteunt mantelzorgers: Venray biedt meer mogelijkheid voor ‘respijtzorg’, zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van professionele zorg maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg.

We willen Zorgbuurthuizen: Venray zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders kleinschalige woonvormen op te zetten, toegankelijk voor alle ouderen. In deze Zorgbuurthuizen kunnen ouderen terechte die veel zorg nodig hebben, maar ook voor beperkte zorg. Tevens heeft het Zorgbuurthuis een buurtfunctie. Ouderen kunnen er terecht voor een gezamenlijke maaltijd en voor activiteiten en sociaal contact.

U bent hier