h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Sociaal Venray

Inhoud:

Armoede hoort niet thuis in Venray: Mensen in armoede zitten vaak in een vicieuze cirkel waaruit het moeilijk is om aan te ontsnappen. De levensverwachting van arme mensen ligt gemiddeld 7 jaar lager dan het gemiddelde. Het aantal kinderen dat in armoede op moet groeien, stijgt nog steeds, ook in Venray. Dat betekent vaak minder scholingskansen, beperktere toegang tot de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Ze groeien op met een permanent gevoel van stress en onveiligheid. We willen meer hulp voor deze kinderen. Zolang de uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De grens voor de toegang tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 procent van het minimumloon. We willen, in navolging van de FNV, onderzoeken of 150 procent haalbaar is. Hierdoor kun je misschien de bijzondere bijstand laten vervallen en heeft iedereen een redelijk inkomen dat nodig is om in onze maatschappij mee te kunnen doen. Hierbij houden we rekening met de ‘armoedeval’ als mensen meer gaan verdienen. Een glijdende schaal in de afbouw voorkomt dit. Verder moet bijverdienen in de bijstand mogelijk zijn tot 400 euro per maand. Een uitgebreide collectieve ziektekostenverzekering met afdekking van het eigen risico, komt beschikbaar voor mensen met een minimuminkomen. Wij willen geen heksenjacht meer op bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden tot een boete. In Venray worden bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding bespioneerd, ook hun privacy wordt gerespecteerd.

We willen meer aandacht voor werkenden die in armoede leven; zij zijn bijna niet zichtbaar en vallen vaker buiten de boot. Daarnaast willen we aandacht voor specifieke groepen zoals voor mensen met een beperking. De SP wil een studietoelage voor mensen met een beperking, waardoor zij in staat zijn om hun toekomst te verbeteren middels leer-werktrajecten.

We vereenvoudigen het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen, door formulieren in begrijpelijke taal op te stellen en de aanwezigheid van een fysiek loket waar men terecht kan met vragen. We hebben extra aandacht voor hulp voor mensen die digitale vaardigheden ontberen in bijvoorbeeld de bibliotheek en het buurthuis.

Geen huisuitzettingen: Hoewel het aantal huisuitzettingen al jaren op rij daalt, gebeurt het nog steeds dat mensen op straat worden gezet. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen, want dat lost geen enkel probleem op, het verergert ze alleen maar.  Mensen met schulden worden beter geholpen, door een goede en toegankelijke schuldhulpverlening met één herkenbaar verwijsloket.

Jongeren verdienen blijvende aandacht: Bijzondere aandacht is nodig voor de positie van jongeren. Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder startkwalificatie worden geholpen naar de arbeidsmarkt via een leerwerktraject. Venray neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen.

Venray is er voor iedereen: Discriminatie staan we niet toe, door niemand. Discriminatie op basis van afkomst, handicap, leeftijd, klasse of seksuele oriëntatie worden niet getolereerd en actief bestreden. Symboolpolitiek is voor politici zonder lef. De SP gaat verder dan bijvoorbeeld het hijsen van een vlag of het aanleggen van een regenboogoversteekplaats. Er is ruime aandacht voor de sociale acceptatie en emancipatie van LHBTIQ+gemeenschap, zeker ook bij de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.

Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De SP streeft naar een inclusief Venray waar iedereen zich thuis voelt en zonder opgelegde beperkingen datgene kan doen wat men wil.

U bent hier