h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Onderwijs en Cultuur

Inhoud:

Taalachterstanden bestrijden: Hoe eerder je taalachterstanden bij arbeidsmigranten en vluchtelingen tegenkomt, hoe groter de kans dat je deze kunt inlopen. Daar hebben mensen een leven lang profijt van. Vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s zijn daarbij onmisbaar. Daarom wil de SP een vroeg- en voorschoolse educatieprogramma voor arbeidsmigranten en vluchtelingen.

Stagebank: We vergroten de mogelijkheden voor stages door een gemeentelijke stagebank en gaan stagediscriminatie harder bestrijden. Bedrijven die betrapt worden op stagediscriminatie verliezen hun contracten met Venray.

Meer kunst en cultuur voor iedereen: Lokale musea, poppodia, theaters, muziekscholen en lokale festivals zijn een aanwinst voor Venray. De SP wil er voor zorg dragen dat deze voldoende worden ondersteund, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur. Daarnaast moet ieder kind de kans krijgen om een muziekinstrument te leren spelen. Jongeren krijgen via jongerenwerk en culturele instellingen de kans om zelf te ontdekken wat ze mooi vinden.

De meeste instellingen en verenigingen hebben een zware tijd (gehad) door de lockdowns van de afgelopen jaren. Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat deze verenigingen en instellingen na de coronacrisis weer verder kunnen, want zij zijn het culturele cement van onze gemeente. De gemeente voert een actief beleid om verenigingen en instellingen te helpen met een goede doorstart na de coronacrisis.

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

U bent hier