h
Programma Iedereen telt mee 2022 - 2026

Tot slot

De SP was na de verkiezingen de derde partij van Venray. Wat waren we trots dat we weer met vier zetels de gemeenteraad mochten bemensen. Een afsplitsing bracht daar verandering in; als ‘eenpitter’ moest ik opeens zelf vorm en inhoud geven aan het fractiewerk. Dat was geen makkelijke job. Het betekende keuzes maken en daarin blijven geloven. Niets is de SP-fractie bespaard gebleven. Door ziekte kon ik een tijd de SP-fractie niet vertegenwoordigen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in die tijd. Eind goed, al goed! Nee nog niet: Het afgelopen jaar kenmerkte zich met name door de onverwachte samenwerking in een zeven-partijencoalitie zonder het CDA. Een samenwerking die ik als praktisch en zeer positief heb ervaren. Die samenwerking smaakt naar meer. Zoals altijd steunden we goede ideeën van andere partijen en voorzagen we minder goede ideeën van onderbouwde kritiek. We hebben nog wel wat te doen. Daarom ga ik er weer een periode voor. Ik reken de komende verkiezingen graag weer op uw steun!

Bestuur en fractie van de SP willen u, inwoners van de gemeente Venray, bedanken voor het vertrouwen dat u heeft getoond in de SP Venray.

Jan Hendriks, lijsttrekker SP Venray

U bent hier