h

De Fractie

De SP is sinds de verkiezingen van 2006 in de gemeenteraad van Venray vertegenwoordigd.

Op deze pagina treft u onze huidige raadsleden aan. Jan Hendriks voert de fractie als voorzitter aan, gevolgd door Joep Gielensv en Ronald van Hal. Wim Schellen heeft de fractie in oktober 2017 verlaten.

In 2006 kwam de SP met twee zetels in de Venrayse gemeenteraad. Jolanda Dijkema en Elianne Sweelssen vertegenwoordigden toen de SP in de Venrayse gemeenteraad. In 2008 stapte Jolanda Dijkema op. Elianne Sweelssen werd fractievoorzitter en Ronald van Hal vulde de lege zetel in. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 wist de SP de twee zetels vast te houden. Elianne Sweelssen en Ronald van Hal namen opnieuw plaats in de gemeenteraad. In 2014 verdubbelde het aantal raadszetels naar vier. In oktober 2017 vertrok Wim Schellen uit de fractie. Jan Hendriks voert als fractievoorzitter de driekoppige fractie aan.

Jan Hendriks

Fractievoorzitter

06-34066601

Aandachtsgebieden: commissie Wonen (o.a. Volkshuisvesting, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en kwaliteit, Milieu, Duurzaamheid, Energie, Stadsprojecten, Huisvesting buitenlandse werknemers, Vastgoed, Wegen en Verkeer) en Werken en Besturen (o.a. Economie, Werkgelegenheid, Financiën, Verkeer en Vervoer, Natuur en Landschap, Grondbedrijf, Centrumontwikkeling, Toerisme en Recreatie)

Joep Gielens

Fractielid

06-51954619

Commissie Leven (o.a. Participatiewet, WMO, Jeugdzorg, Welzijn, Kunst, Cultuur, Sport, Onderwijs, Jeugd en Jongeren)

Ronald van Hal

Fractielid

Aandachtsgebieden: commissie Wonen (o.a. Volkshuisvesting, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en kwaliteit, Milieu, Duurzaamheid, Energie, Stadsprojecten, Huisvesting buitenlandse werknemers, Vastgoed, Wegen en Verkeer) en Werken en Besturen (o.a. Economie, Werkgelegenheid, Financiën, Verkeer en Vervoer, Natuur en Landschap, Grondbedrijf, Centrumontwikkeling, Toerisme en Recreatie)

U bent hier