h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor betere zorg

Goede, betaalbare zorg vindt bijna iedereen belangrijk, zo ook bij de SP. Helaas gaat het in de zorg veel te vaak over geld en vaak veel te weinig over de mens die zorg nodig heeft.

Dus hoe zorgen we er nu voor dat:
 • de jeugdzorg geen kind van de rekening wordt?
 • iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt?
 • de menselijke maat in de aanvraag voor zorg niet verdwijnt?
 • geld voor zorg niet aan andere zaken uitgegeven wordt?
 • bureaucratie en verkwisting in de zorg verdwijnt en vervangen wordt voor meer tijd voor de cliënt?

De SP wil dat:

 • er een lokale zorgverzekering zonder eigen risico beschikbaar is voor de laagste inkomens;
 • er een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg ingevoerd wordt;
 • de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in de WMO afgeschaft wordt;
 • alle zorg die nodig is, ingekocht wordt op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan alleen in zee met aanbieders zonder winstoogmerk;
 • er geen zorg wordt afgenomen bij organisaties waarvan bestuurders meer verdienen dan de zogenaamde Balkenende-norm;
 • zorggelden worden geoormerkt: geld voor zorg blijft beschikbaar voor zorg;
 • bij wisseling van zorgaanbieder er een verplichte overname is van personeel, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten;
 • er een mantelzorgsteunpunt is waar mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat;
 • ervaren en deskundige beroepskrachten, zoals wijkverpleegkundigen, indiceren welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn;
 • er meer aandacht komt voor vereenzaming bij onder andere ouderen en andere kwetsbare doelgroepen.

U bent hier