h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor integratie en participatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse economie. Ze zijn er als er krapte is op de arbeidsmark, arbeidsmigranten stellen zich namelijk vaak zeer flexibel op. Arbeidsmigranten dragen het nodige bij aan de Venrayse economie, daar is de SP van overtuigd.

Maar hoe zorgen we er dan voor dat:
  • arbeidsmigranten niet worden uitgebuit?
  • dat er voldoende draagvlak is voor de opvang van arbeidsmigranten?
  • Indien arbeidsmigranten willen blijven, zij kunnen integreren en participeren in de lokale samenleving?
  • de opvang van arbeidsmigranten geen ghetto’s worden waar arbeidsmigranten alleen met elkaar omgaan?
  • arbeidsmigranten veilig en respectvol worden opgevangen als ze alleen tijdelijk willen verblijven?

De SP wil dat:

  • arbeidsmigranten kleinschalig worden opgevangen, ook als zij maar tijdelijk (maximaal voor 4 maanden) in Venray willen verblijven;
  • arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden in Venray willen verblijven, worden gestimuleerd om te integreren in de lokale bevolking;
  • kleinschalige opvang voldoet aan de regels van onder andere brandveiligheid;
  • uitbuiting op het gebied van huisvesting wordt tegen gegaan;
  • overheidsinstanties streng handhaven op gebied van onder andere veiligheid en overlast.

U bent hier