h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor een open bestuur

De gemeente Venray kent veel samenwerkingsverbanden met andere gemeentes maar ook met uitvoeringsorganisaties zoals de veiligheidsregio. Deze houdt zich onder andere bezig met brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Uitvoeringsorganisaties lijken zich echter vooral te gedragen als financiële zwarte gaten waar het op de een of andere manier altijd donker is.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat:
 • de gemeente grip krijgt en houdt op die uitvoeringsorganisaties in zowel bestuurlijk als financiële zin?
 • samenwerken met andere gemeentes en partijen niet leidt tot bestuurlijk gedoe maar tot beter besturen?
 • de gemeente de baas blijft op eigen gebied?
 • het vertrouwen in de lokale politiek hersteld wordt?
 • geen enkele ambtenaar meer verdient dan een wethouder?

De SP wil dat:

 • de gemeente substantieel zeggenschap heeft over de inhoud en uitvoering bij samenwerkingsverbanden. Hierbij mag de grootte van de gemeente geen rol spelen, elke gemeente heeft evenveel zeggenschap;
 • er niet regionaal wordt samengewerkt puur om de zeggenschap maar om Venray te laten bloeien;
 • besluiten die bij de gemeenteraad liggen, in de openbaarheid gebracht worden en dat er openbaar over wordt gediscussieerd;
 • openbaar toegankelijke werkgroepen opgericht worden om thema’s voor te bereiden
 • burgers kunnen meepraten over het onderwerp van een werkgroep;
 • deelname aan grote projecten die de burger handenvol geld kosten en die de gemeente zelf weinig opleveren aan banden wordt gelegd;
 • de gemeenteraad meer zeggenschap krijgt over bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren;
 • garantstellingen nog maar beperkt worden afgegeven;
 • de gemeente geen ambtenaren in dienst neemt die meer verdienen dan een wethouder.

U bent hier