h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor natuur en milieu

Venray is een mooie plek om te wonen. De SP is van mening dat de gemeente Venray ook voor toekomstige generaties een mooie plek moet blijven.

Hoe zorgen we nu ervoor dat:
 • Venray in de toekomst leefbaar blijft met veel zorg voor groen
 • ons milieu ontzien wordt?
 • we energie besparen zonder al te veel in te boeten op comfort
 • ongeacht de dikte van de beurs iedereen mee kan doen aan het leefbaar houden van Venray?
 • omgeschakeld wordt naar energiebronnen van de toekomst en dat dit snel gerealiseerd kan worden?
 • Venray geen stenen stad wordt waar de natuur ver te zoeken is?
 • het in Venray ook in de warme zomer behaaglijk blijft?
 • klimaatveranderingen in Venray in goede banen worden geleid?

De SP wil dat:

 • er subsidie is voor alle vormen van duurzame energie;
 • er een subsidieregeling komt voor systemen om huizen te verwarmen via aardwarmte en/of restwarmte;
 • er afspraken worden gemaakt met leveranciers van gasloze of CO2-neutrale warm water / cv-systemen waardoor woningeigenaren goedkoper en sneller, kunnen omschakelen van gas naar elektriciteit;
 • nieuwe woningen vanaf nu automatisch afgekoppeld zijn van gas en voorzien zijn van duurzamere manieren om het huis en water te verwarmen;
 • eigenaren van al bestaande woningen subsidie kunnen krijgen om hun woning af te koppelen van gas;
 • woningbouwcoöperaties vanaf nu fasegewijs alle huurwoningen afkoppelen van gas en dat in 2035 alle huurwoningen afgekoppeld zijn;
 • bomen in wijken niet worden gekapt tenzij er sprake is van gevaar of een andere ontoelaatbare situatie. Bladafval is geen reden tot kap;
 • voor elke gekapte boom er een boom in dezelfde wijk geplant wordt;
 • bijzondere bomen beter beschermd worden door deze op te nemen in bestemmingsplannen;
 • er meer geïnvesteerd wordt in preventieprojecten: wat kunnen mensen zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan;
 • de gemeente geen eigen gebieden verhuurt voor de jacht op wild, maar dat er aandacht is voor natuurlijke jagers zoals vossen, dassen en haviken. 

U bent hier