h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor het verbeteren van het armoedebeleid

Waarom zouden we eigenlijk armoede moeten willen bestrijden? Armoede wordt generatie op generatie doorgegeven, daarnaast leven mensen die in armoede leven, korter, hebben zij weinig perspectief op verbetering van hun positie; kost dit de samenleving meer door o.a. hogere zorgkosten en helaas ook vanwege meer criminaliteit; hebben te maken met uitsluiting en vereenzaming; enzovoorts. Dit alles is nu juist niet waar de SP voor staat, dus wil de SP het armoedebeleid verbeteren zodat mensen kunnen blijven meedoen.

Dus hoe zorgen we ervoor dat:
 • jongeren met complexe schulden een nieuwe start kunnen maken?
 • malafide bewindvoerders buiten de deur worden gehouden?
 • mensen in de bijstand niet in de armoedeval geraken?
 • geld om armoede bij kinderen te bestrijden ook bij hen terecht komt? 
 • mensen met schulden niet verder in de problemen komen?
 • mensen de weg weten te vinden in allerlei regelingen?
 • de menselijke maat weer terugkomt?

De SP wil dat:

 • ook minima toegang blijven houden tot het internet;
 • de bijzondere bijstand gehandhaafd blijft op 125% van het minimumloon;
 • er een adequaat pakket komt voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en bijzondere kosten vergoedt;
 • jongeren beter ondersteund worden bij problematische schulden, deze eventueel worden overgenomen in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en/of afbetaling naar vermogen;
 • hulp en begeleiding naar werk beter geregeld wordt onder meer via sociale ondernemingen;
 • niet wantrouwen maar vertrouwen het uitgangspunt is bij het verkrijgen van bijstand;
 • er een zwarte lijst voor malafide bewindvoerders komt;
 • lidmaatschap voor (sport-)verenigingen gratis of tegen gereduceerd tarief worden aangeboden aan minima;
 • gratis openbaar vervoer mogelijk wordt voor iedereen onder de bijstandsnorm;
 • niemand meer wordt afgewezen voor schuldhulpverlening;
 • mensen niet door toedoen van de gemeente verder in de schulden komen;
 • de gemeente 1 loket organiseert zodat de weg naar allerlei regelingen beter vindbaar is.

U bent hier