h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor veiligheid, waar iedereen zich goed bij voelt

Veel mensen hebben het gevoel bijna nooit meer een wijkagent te zien. De politie komt voor hun gevoel alleen wanneer men die niet nodig heeft. Tijd voor de SP om daar verandering in te brengen. Iedereen moet zich in Venray thuis kunnen voelen. Met alleen overlast bestrijden kom je er niet. Er is altijd een reden voor crimineel gedrag en vandalisme. Preventie, zorg en aandacht voor elkaar werkt beter dan straffen alleen en geeft betere vooruitzichten voor iedereen. Daarnaast blijkt dat de brandweer vaak niet binnen gestelde tijd kan komen, je zult maar niet naast de brandweerkazerne wonen. Te lang en te veel wordt steeds de nadruk gelegd om nog meer te doen met minder geld en minder mensen. Het wordt tijd dat we daar weer de balans in brengen.

Dus hoe zorgen we er nu voor dat:
 • kleine criminaliteit en overlast worden aangepakt of (nog beter) voorkomen kunnen worden?
 • de brandweer weer op tijd met voldoende mensen een brand kan komen blussen?
 • illegale wietteelt en de gevaarlijke overlast die dit geeft een halt toegeroepen wordt?
 • vrouwen uit kwetsbare of kansarme groepen hun ‘mannetje’ staan?
 • mensen kansen krijgen en begrepen worden zodat ze zich geen buitenstaander meer hoeven te voelen?
 • Mensen die zich in Venray blijvend willen vestigen, hun plek beter kunnen vinden in plaats van op zichzelf aangewezen te zijn?

De SP wil dat:

 • agenten meer tijd hebben om in de wijken en buurten te komen zodat zij samen met de bewoners kunnen zorgen voor een wijk of buurt waar iedereen zich welkom en veilig voelt;
 • er meer wordt geïnvesteerd in preventie en voorlichting zodat problemen worden voorkomen;
 • er meer aandacht komt voor integratie en participatie van diverse groepen oud- en nieuwkomers zoals arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen;
 • legale wietteelt de norm wordt om illegale handel tegen te gaan;
 • er meer aandacht komt voor het bestaan en voorkómen van huiselijk geweld; 
 • er een integraal programma komt waarbij zelfbeschikking van vrouwen het uitgangspunt is;
 • gestopt wordt met de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg;
 • gestopt wordt met experimenten waarbij minder mensen brandweerwagens bemannen.
 • er wordt gestart met een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer waarbij er meer inspanningen worden gedaan om werken binnen de brandweer aantrekkelijker te maken;
 • de aanrijtijden van de brandweer in de hele gemeente worden gehaald.
 • de gemeente meer handhavers in dienst neemt.

U bent hier