h
Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor kunst en (pop) cultuur

Kunst en cultuur is belangrijk voor iedereen. Omdat er na het werk, de opleiding of het dagelijks leven, ook ruimte moet zijn voor ontspanning. Of omdat we iets willen leren over onszelf, de ander of over onze buurt. De SP vindt het belangrijk dat hier brede aandacht voor is, het vergroot kennis over en begrip voor de ander wat het saamhorigheidsgevoel versterkt.

Maar hoe zorgen we er dan voor dat:
  • het Jerusalem-gebouw met haar functies behouden blijft?
  • kunst en cultuur in onze gemeente versterkt wordt?
  • afstemming en verbinding tussen sozen en festivals gerealiseerd worden, zodat dorpen meeprofiteren?
  • de bibliotheek in Venray het middelpunt wordt voor iedereen?

De SP wil dat:

  • verplaatsing van de bibliotheek naar het winkelcentrum bespreekbaar is waarbij alle huidige functies voor de gemeente Venray behouden kunnen blijven;
  • het Jerusalem-gebouw gaat fungeren als broedplaats voor nieuwe initiatieven voor kunst en cultuur, naast al bestaande cursussen en activiteiten.
  • The B hét centrum van pop- en jongerencultuur van en voor de hele gemeente Venray wordt, waarbij ook aandacht is voor zorg en vroeg signalering;
  • Cultura Venray als netwerkorganisatie zorg blijft dragen voor het verbinden en versterken van kunst en cultuur in onze gemeente.

U bent hier