h

Het Bestuur

Wie is wie in het bestuur van de SP Venray. Dit tref je op deze pagina aan.

De leden van de SP afdeling Venray kiezen hun bestuursleden door een bestuursverkiezing. Deze vindt eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Daarbij worden vanzelfsprekend wel voorwaarden gesteld. Bestuursleden kunnen soms meerdere functies hebben.

Op dit moment kent onze afdeling een bestuur van vijf leden, met een dagelijks bestuur van twee leden bestaande uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter. De voorzitter is politiek eindverantwoordelijk voor de afdeling en legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur van de landelijke SP. De voorzitter heeft tevens zitting in de partijraad, het hoogste orgaan binnen de landelijke SP.

De fractievoorzitter is "het gezicht" van de afdeling en geeft leiding aan de gemeenteraadsfractie van de SP. De organisatiesecretaris is verantwoordelijk voor het opzetten en aanvoeren van actieteams in de gemeente. 

Voor contact met het bestuur ga naar de contactpagina.

Het bestuur van SP Venray bestaat uit de volgende personen:

Patrick van Fessem

Afdelingsvoorzitter

De ledenvergadering van een afdeling kiest de afdelingsvoorzitter in functie. De afdelingsvoorzitter speelt een erg belangrijke rol, lokaal en landelijk. Hij of zij is de eerst verantwoordelijke voor de hele afdeling, inclusief raadsfractie en de lokale SP-activiteiten. De afdelingsvoorzitter speelt ook een rol in de landelijke partij. Hij vertegenwoordigt als politiek verantwoordelijke de afdeling en haar leden in de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP. Daarmee is de afdelingsvoorzitter ook de rechtstreekse schakel tussen de landelijke en de lokale SP.

Elianne Sweelssen

Organisatiesecretaris / Penningmeester

Elianne Sweelssen is de organisatiesecretaris van de afdeling. De organisatiesecretaris is de eerst verantwoordelijke voor het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering, het afdelingsbestuur, de partijraad en het partijbestuur. De afdelingsvoorzitter blijft eindverantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de afdeling. Daarnaast beheert Elianne de financiën van de afdeling en de fractie.

Jan Hendriks

Fractievoorzitter

06-34066601

Jan Hendriks is fractievoorzitter van de fractie. In zijn functie als fractievoorzitter maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur.

Wim Hermsen

Bestuurslid

0654904714

U bent hier