h

Het Bestuur

Wie is wie in het bestuur van de SP Venray. Dit tref je op deze pagina aan.

De leden van de SP afdeling Venray kiezen hun bestuursleden door een bestuursverkiezing. Deze vindt eenmaal per twee jaar plaats tijdens een algemene ledenvergadering. Ieder lid van de afdeling heeft het recht zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Daarbij worden vanzelfsprekend wel voorwaarden gesteld. Bestuursleden kunnen soms meerdere functies hebben.

Op dit moment kent onze afdeling een bestuur van vijf leden, met een dagelijks bestuur van twee leden bestaande uit de afdelingsvoorzitter, de fractievoorzitter. De voorzitter is politiek eindverantwoordelijk voor de afdeling en legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur van de landelijke SP. De voorzitter heeft tevens zitting in de partijraad, het hoogste orgaan binnen de landelijke SP.

De fractievoorzitter is "het gezicht" van de afdeling en geeft leiding aan de gemeenteraadsfractie van de SP. De organisatiesecretaris is verantwoordelijk voor het opzetten en aanvoeren van actieteams in de gemeente. Deze functie wordt tijdelijk niet ingevuld.

Voor contact met het bestuur ga naar de contactpagina.

Het bestuur van SP Venray bestaat uit de volgende personen:

Ronald van Hal

Voorzitter

Ronald van Hal is voorzitter van de SP Venray. In zijn functie is hij eindverantwoordelijk voor het dagelijks gang van zaken. Daarnaast houdt hij de SP in Venray ideologisch op koers.

Jan Hendriks

Fractievoorzitter

06-34066601

Jan Hendriks is fractievoorzitter in de eenmansfractie. In zijn functie als fractievoorzitter maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur.

Bert Vermeulen

Bestuurslid

Bert Vermeulen is bestuurslid en actief betrokken in de wijk het Brukske. Daarnaast is hij, samen met zijn vrouw, Marlies Vermeulen de kartrekker in het vocht- en schimmeldossier.

Marlies Vermeulen

Bestuurslid

Marlies Vermeulen is bestuurslid en actief betrokken in de wijk het Brukske. Daarnaast is zij, samen met haar man, Bert Vermeulen een van de kartrekkers in het vocht- en schimmeldossier.

Elianne Sweelssen

Penningmeester

Elianne Sweelssen beheert de financiën van de afdeling en de fractie. Zij neemt niet actief deel aan het bestuur.

U bent hier