h

Blog

13 februari 2022

‘We kunnen zo veel meer met Venray!’

Jan Hendriks (1955) is geboren en getogen in Venray en al vanaf zijn 17e politiek actief. Inmiddels is Jan Hendriks al jaren het boegbeeld van de SP in Venray. Daarnaast zette hij zich samen met zijn vrouw Alda in voor een project in Guatemala.

Lees verder
12 februari 2022

Schimmelwoningen uitgestorven in Venray? Vergeet het maar!

Foto: SP Venray / venray.sp.nl

Het is werkelijk prachtig weer vandaag. Mooi weer om er op uit te gaan of aan het werk te gaan en buurtonderzoek te doen.

Lees verder
21 juli 2021

College zonder CDA droom voor SP

Een college zonder het CDA. Voor de SP komt een droom uit. Jan hendriks, fractievoorzitter van de SP beschreef dit tijdens de benoeming van de nieuwe wethouder Chantal Nijkerken-De Haan (VVD) afgelopen woensdag 21 juli.

Lees verder
18 maart 2019

Gemeente spant het paard achter de mestkar bij verplaatsen burgerwoningen

Met 1 stem tegen, die van de SP, stemde de gemeenteraad afgelopen dinsdag 12 maart jl. In met het voorstel om, in plaats van het verplaatsen van veehouderijen, de burgerwoning te verplaatsen om de overlast van veehouderijen tegen te gaan. Voor de SP is dit de omgekeerde wereld en “het paard achter de mestkar spannen”.

Lees verder
20 februari 2019

’t Desselke, proef de straat, de wijk en de mensen

Foto: SP Venray

‘t Desselke, een van de wat oudere wijken van Venray. Je ziet het meteen aan de woningen uit de jaren zestig, aan hun bewoners welke sommige al meer dan vijftig jaar in ’t Desselke wonen, aan de deuren die nog nooit lijken te zijn vervangen en aan de scheuren van de woningen die net als rimpels op je voorhoofd de leeftijd verraden. Weer eens, zoals zo vaak deden we onderzoek. Wat vinden de bewoners van 't Desselke en van die school daar, de Toverbal.

Lees verder
15 februari 2019

Roekenbosch, eerst het geld, dan de mensen

Afgelopen dinsdag behandelde de gemeenteraad het voorstel over het afbouwen van het vakantiepark Roekenbosch. Als SP waren we duidelijk over dit voorstel; daar kunnen we niet mee instemmen. Het voorstel werd echter met een meerderheid aangenomen.

Lees verder
13 juni 2018

In een schimmelwoning wil je niet wonen!

Woensdag 13 juni tot en met vrijdagavond en zaterdagmiddag 16 juni a.s. zijn onze kloppers en leden van de werkgroep "Voor een gezondere wijk" weer in het Brukske om samen met de getroffen huurders in gesprek te gaan over de uitkomsten van het uitgebreide schimmelonderzoek in de wijk het Brukske.

Lees verder
23 november 2017

Gemeente, stop met meewerken aan arbeidsverdringing Arriva

Arriva gaat buurtbussen invoeren ter vervanging van huidige OV-shuttlediensten. In de gemeente Venray gaan als het aan Arriva ligt twee buurtbussen rijden. Een lijn van Merselo via centrum en station Venray naar Blitterswijck. Een andere lijn loopt van Veulen via Heide, centrum en station Venray naar Geijsteren. De haltes voor deze nieuwe buurtbuslijnen moeten in overleg tussen Arriva en gemeente nog worden bepaald. Als het aan de gemeente ligt worden waar mogelijk oude haltes, die voor december 2016 bestonden, weer gebruikt. Voor december 2016 waren er nog buslijnen van toenmalig provinciaal openbaar vervoerder Veolia die sterk op de huidige trajecten leken maar waar professionele chauffeurs de bussen bezetten. Sinds december 2016 rijden er OV-shuttles van Arriva die vooraf gereserveerd moeten worden, maar waar wel professionele chauffeurs op rijden. Volgens Arriva zijn deze shuttles dermate succesvol dat men hier buurtbussen volgens een vaste lijndienst wil laten rijden. De bedoeling is echter dat de nieuwe buurtbussen gereden worden door vrijwilligers. Er is dus blijkbaar een grotere vraag naar vervoer, maar er ontstaat niet meer werk. Dit is pure arbeidsverdringing en wat de SP betreft totaal onwenselijk. Dit laat opnieuw zien dat de marktwerking in het openbaar vervoer faalt en we hier zo snel mogelijk vanaf moeten. De gemeente ondersteunt Arriva bij de werving van vrijwilligers. De gemeente werkt dus mee aan arbeidsverdringing door Arriva.  Bovendien doen Arriva en gemeente dit zonder overleg met de wensbussen die op verzoek van enkele dorpen in onze gemeente rijden. De buurtbus zal met name de succesvolle wensbus Merselo-Vredepeel in de wielen gaan rijden. Wat de SP betreft stopt de gemeente per direct met de samenwerking met Arriva.  Arriva moet eerst stoppen met arbeidsverdringing en in overleg gaan met de wensbus. Wat de SP betreft stellen zij hun plannen voor de buurtbussen hierna bij om deze vervolgens eventueel te laten rijden door betaalde chauffeurs. Dit zouden uitstekende leerwerkplekken kunnen zijn. Dan lossen we wellicht ook nog het aanstaande tekort aan chauffeurs op. Hiervoor zal de SP met een voorstel komen tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2017.

Lees verder
8 november 2017

Sint Annapark

In 2015 stemde het College van B&W en de hele gemeenteraad in met het ‘Ambitiedocument St. Annapark Venray’. Dit document is opgesteld in opdracht van Stichting Vincent van Gogh en Stichting Wonen Limburg. Een van de ambities die hierin staat is het mogelijk maken van wonen in alle segmenten waardoor mooie verbindingen tussen verschillende bewoners kunnen ontstaan. Een ambitie die de SP als muziek in de oren klinkt en cruciaal was om met het ambitiedocument in te stemmen. Wanneer de gemeenteraad deze ambitie uitspreekt moet de gemeente er alles aan doen om deze ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. In de gemeente Venray zorgen we er wat de SP betreft voor dat de kloof tussen verschillende groepen mensen kleiner wordt in plaats van groter. Wat ons betreft wordt wonen op het Sint Annapark daarom bereikbaar voor iedereen. Vandaar dat de SP teleurgesteld is over het gegeven dat er volgens de huidige plannen van beoogd koper van het Sint Annaterrein, de Renschdael Groep, geen sociale huurwoningen worden gebouwd.  Volgens de Renschdael Groep zijn dit onrendabele investeringen. Een verdere onderbouwing van deze stelling ontbreekt. Toen wij hier tijdens de bespreking van de plannen in de Commissie Wonen naar vroegen kregen we als antwoord dat de Renschdael Groep alsnog het gesprek aan gaat met Wonen Limburg. Zaken blijken dus niet serieus te zijn onderzocht. Het College lijkt dit helaas, ondanks hun eigen ambities, klakkeloos te accepteren. Dit doet de SP niet. Aangezien de wachtlijsten voor dit soort woningen in de gemeente Venray nog steeds lang is, is het wat de SP betreft onaanvaardbaar de eventuele realisatie van sociale huurwoningen in een buurt of wijk zonder onderbouwing bij voorbaat uit te sluiten. Vandaar dat we de  rest van de gemeenteraad het voorstel hebben gedaan het College op te roepen toe te zien op een gedegen onderbouwing door de Renschdael Groep van het al dan niet realiseren van sociale huurwoningen op het Sint Annapark. Partijen die hun eigen ambities met het Sint Annapark nog wel serieus nemen hebben voor dit voorstel gestemd. 

Lees verder
30 oktober 2017

The B (deel 2)

Het gemeentebestuur is er eindelijk achter gekomen dat je een gebouw van 1 miljoen euro niet alleen door vrijwilligers kunt laten runnen. Men wil daarom voor de komende drie jaar jaar geld beschikbaar stellen voor verdere professionalisering. Dit doen zij op basis van toekomstplan ‘The Next Step’. Dit grondig uitgewerkte plan is opgesteld door The B in samenwerking met Cultura Venray. Dit plan bevat in grote lijnen de visie die de SP al vele jaren bij de gemeenteraad heeft neergelegd. Wanneer wij andere partijen de laatste jaren vroegen naar wat hun visie is voor The B bleef het oorverdovend stil, behalve bij D66 en PvdA die onze visie delen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier