h

Blog

16 maart 2015

Op 18 maart hebt u het voor het zeggen...

Op straat voer ik de laatste gesprekken, wordt me de laatste groene paprika in de handen geduwd, verspreid ik de laatste folders, breng ik het laatste pakje behangplaksel in gereedheid om de laatste flyers met Kiezers Bedankt op de verkiezingsborden te plakken. Het is bijna 18 maart. Dan bent u weer aan zet, dan hebt u echt het laatste woord.

Lees verder
23 oktober 2014

Uitbuiting in de zorg, heel dichtbij!

Uitbuiting in de zorg. Dan denk je dat overkomt toch alleen Polen en Bulgaren die geen Nederlands spreken en zich gewillig voor het flexibel-werk karretje laten spannen. Nee dus. Gemeenten en werkgevers in de zorg doen er hard aan mee. Een zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder
25 september 2014

Het collegeprogramma, een warme SP-jas?

Afgelopen maart werd een nieuwe raad en een nieuw college geïnstalleerd. Dan breekt er voor het college van wethouders en burgemeester een tijd van wikken en wegen aan. De nieuwe coalitie heeft eisen. Eisen hebben is mooi maar het geld ligt helaas niet voor het oprapen dus moeten er concessies gedaan worden. Politiek is keuzes maken, niets meer dan dat! De keuzes die de coalitie maakt zijn niet altijd de keuzes van de SP.  

Lees verder
29 augustus 2014

Oude politiek

De voormalig burgemeester van Meerlo-Wanssum, Joep Hahn, verzet zich deze week in nieuwsblad Peel & Maas tegen de oproep van actiegroep ‘Nu is het genoeg!’ aan de Oostrumse inwoners om hun handtekening te zetten tegen de huisvesting van 300 arbeidsmigranten in Paschalis. De argumenten die de actiegroep aanvoert slaan volgens hem nergens op, om hiermee vervolgens de discussie te ontlopen en te weigeren om ook maar een argument te weerleggen. Het typische oude regentengedrag: ‘We hoeven niet naar u te luisteren burger, wij weten wel wat goed voor u is.’ 

Lees verder
19 maart 2014

Stemmen? Of toch maar niet!

Als ik dit schrijf is het 19 maart en 1 minuut over 12. Over een aantal uren gaan de stembussen open. Deze verkiezingen gaan over belangrijke zaken en daarom hoop ik dat iedere Nederlander van zijn recht gebruik maakt om wel te gaan stemmen. Aan de andere kant zou ik het ook nog snappen als mensen niet gaan stemmen want wat voor invloed heeft de gemeenteraad eigenlijk over die hele belangrijke zaken?

De afgelopen dagen heb ik mijn schoenzolen versleten en aan heel wat deuren aangeklopt, gesprekken gevoerd, flyers of een laatste dagkaart afgegeven. Sommige gesprekken gingen over dat mensen hun buik vol hebben van de politiek. “Ze doen toch waar ze zelf zin in hebben…“ is een veelgehoorde klacht. Om moedeloos van te worden. Nu zou ik daar een gelikt verhaal tegenover kunnen stellen maar eigenlijk ben ik veels te nieuwsgierig wat het verhaal erachter is. Wie even doorvraagt hoort snel waar mensen tegen aan lopen. En dan gaat het niet over het wel of niet plaatsen van een windmolenpark in de Noordzee maar om een parkeerkaart die je niet krijgt omdat je net niet genoeg reuma hebt of een gemeente die je klacht over foutparkeerders maar niet serieus neemt. Het zijn verhalen die ik het hele jaar door vaker hoor. Luisteren en samen aanpakken zeg ik dan. Onze hulpdienst heeft het niet voor niets een stuk drukker gekregen. 

Lees verder
16 maart 2014

Ingezonden: Boomfeestdag? Wat een feest!

Een keer per jaar is er in Venray een Bomenfeestdag. Hoezo bomenfeestdag? Wat een feest moet dat toch zijn zo'n boomfeestdag! Aan de ene kant planten we nieuwe bomen om ze aan de andere kant nietsontzient om te hakken. Wij zijn niet de enigen in Venray die hierover verontwaardigd zijn. De onderstaande bijdrage van een van de inwoners van Venray getuigd hiervan:
Na een dagje weg te zijn geweest kom ik ’s avonds thuis en zie tot mijn grote verbazing en verbijstering dat op de hoek van mijn straat (houten hoek - bergweg) de mooie, in mijn ogen niet zieke, boom is gekapt! Foetsie! Weg boom! Er worden in de gemeente Venray 850, jawel maar liefst 850 bomen gekapt vanwege bezuinigingen, niet te geloven! Is er echt niets anders waarop bezuinigd kan worden? En dan, boomfeestdag, wat een feest! Ik kijk het Peel en Maas journaal waar  Ike Busser samen met kinderen van basisschool de Hommel bomen gaat planten. Vol trots en onderwijzend krijgen de kinderen en de mensen uit Venray van Ike te horen dat bomen, ik citeer Ike: voor zuurstof zorgen, verkoeling geven, zeker wel belangrijk zijn en een aangename, leuke beweging zorgen in de leefomgeving! De kinderen van de Hommel hebben notabene daags voor het planten les gekregen in het belang voor de mens van bomen! Hoe leg je deze kinderen en ons het kappen van 850 bomen uit? Wie heeft hier een simpel verstand? Ik misschien, want begrijpen doe ik dit niet!

Noot: Naam inzender bij de SP bekend.

Lees verder
6 maart 2014

Op scherp!

Carnaval is voorbij. De verkiezingsstrijd is nu echt losgebarsten. Tot 19 maart a.s. staan alle tegenstellingen weer op scherp en is de rotte vis altijd in de buurt.

Lees verder
26 februari 2014

Venray kleurt 100% sociaal

We zitten nu zo’n beetje op het midden van de verkiezingsstrijd en hebben door het carnavalsgebeuren een lang weekend vrij van activiteiten. Hoewel we nog wel nagedacht hebben om tijdens de carnaval nog wat te doen met rode neuzen of meelopen in de optocht, hebben we toch besloten om dat niet te doen. Tijdens het carnavals gebeuren staat de geest van de mensen die carnaval vieren echt niet naar de gemeentepolitiek en als ze er al wat over horen tijdens een buut of in de optocht, dan wordt het in het belachelijke getrokken. En we zijn nu eenmaal een zeer serieuze partij en dat begint zo langzamerhand ook door te dringen bij de gevestigde politieke orde in Venray!
Lees verder
17 februari 2014

Zwerfafval

Venray is een rel rijker. De gemeente weigert Red Stars een opgelegde boete voor het opruimen van vermeend dumpafval te vergoeden. Vrijwel alle politieke partijen staan op hun achterste benen. Verkiezingst(r)ijd, of niet?

Lees verder
12 december 2013

Kies voor verandering, kies voor 100% sociaal!

De SP heeft afgelopen woensdagavond 11 december jl. het verkiezingsprogramma en de lijst samengesteld met betrekking tot de gemeenteraads-verkiezingen op 19 Maart 2014. Ik heb van de SP-leden het vertrouwen gekregen om de verkiezingslijst aan te voeren. Daar heb ik alleen maar ja tegen gezegd omdat ook ik het volste vertrouwen heb in het verkiezingsprogramma, de -lijst en in de leden van de SP afdeling Venray.

Lees verder

Pagina's

U bent hier