h

Blog

31 maart 2016

Glasweb en gemeente totaal ongeloofwaardig

Unaniem besloot de gemeenteraad in eerste instantie om het burgerinitiatief GlaswebVenray een kans te geven met het toezeggen van een startbudget van 30.000 euro.

Lees verder
1 december 2015

Stille diplomatie

In de afgelopen begrotingsbehandeling van de gemeente Venray stelde de SP-fractie vragen over de andere vragen van D66 met betrekking tot het programma "Werk aan werk". Tijdens de begrotingsbehandeling wordt de begroting van de gemeente voor het volgende jaar besproken en eventueel bijgesteld door de gemeenteraad. Uit informatie van de initiatiefnemer van "Werk aan werk", de stichting De Werkvloer, bleek dat de gemeente niet meewerkt om mensen die in de bijstand zitten naar dit soort belangrijke initiatieven te sturen. Dat is een gemiste kans.

Lees verder
29 oktober 2015

Parkeerpuinhoop

De parkeerpuinhoop in Venray is compleet. Begin dit jaar huurde het College een extern in parkeren gespecialiseerd bureau in. Dit bureau werkte samen met de ambtenaren 3 scenario’s uit: vrij parkeren, blauwe zone en klantvriendelijker betaald parkeren. De blauwe zone was verreweg het duurste, het klantvriendelijker betaald parkeren verreweg het goedkoopste. Het bureau bracht een advies uit voor een klantvriendelijkere manier van betaald parkeren. Ambtenaren namen hun advies over, maar het College schoof dit achteloos aan de kant. 

Lees verder
18 mei 2015

Besloten bijeenkomsten? Liever niet!

De SP fractie in de gemeenteraad van Venray zal niet deelnemen aan de besloten bijeenkomst voor raads- en commissieleden over het ophalen van oud papier in Venray.

Lees verder
5 mei 2015

Gevaren TTIP helder uitgelegd

Vrijdag 27 maart jl. werd er in Asteria Venray een informatie- en discussieavond gehouden over het zogenaamde TTIP vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa. Doel hiervan is het bevorderen van handel en investeringen. Dat levert veel werkgelegenheid op zeggen de voorstanders. Tegenstanders hebben een heel ander verhaal namelijk die van Amerikaanse chloorkippen, genetisch gemanipuleerde producten en vlees vol hormonen en antibiotica.

Lees verder
16 maart 2015

Op 18 maart hebt u het voor het zeggen...

Op straat voer ik de laatste gesprekken, wordt me de laatste groene paprika in de handen geduwd, verspreid ik de laatste folders, breng ik het laatste pakje behangplaksel in gereedheid om de laatste flyers met Kiezers Bedankt op de verkiezingsborden te plakken. Het is bijna 18 maart. Dan bent u weer aan zet, dan hebt u echt het laatste woord.

Lees verder
23 oktober 2014

Uitbuiting in de zorg, heel dichtbij!

Uitbuiting in de zorg. Dan denk je dat overkomt toch alleen Polen en Bulgaren die geen Nederlands spreken en zich gewillig voor het flexibel-werk karretje laten spannen. Nee dus. Gemeenten en werkgevers in de zorg doen er hard aan mee. Een zorgelijke ontwikkeling.

Lees verder
25 september 2014

Het collegeprogramma, een warme SP-jas?

Afgelopen maart werd een nieuwe raad en een nieuw college geïnstalleerd. Dan breekt er voor het college van wethouders en burgemeester een tijd van wikken en wegen aan. De nieuwe coalitie heeft eisen. Eisen hebben is mooi maar het geld ligt helaas niet voor het oprapen dus moeten er concessies gedaan worden. Politiek is keuzes maken, niets meer dan dat! De keuzes die de coalitie maakt zijn niet altijd de keuzes van de SP.  

Lees verder
29 augustus 2014

Oude politiek

De voormalig burgemeester van Meerlo-Wanssum, Joep Hahn, verzet zich deze week in nieuwsblad Peel & Maas tegen de oproep van actiegroep ‘Nu is het genoeg!’ aan de Oostrumse inwoners om hun handtekening te zetten tegen de huisvesting van 300 arbeidsmigranten in Paschalis. De argumenten die de actiegroep aanvoert slaan volgens hem nergens op, om hiermee vervolgens de discussie te ontlopen en te weigeren om ook maar een argument te weerleggen. Het typische oude regentengedrag: ‘We hoeven niet naar u te luisteren burger, wij weten wel wat goed voor u is.’ 

Lees verder
19 maart 2014

Stemmen? Of toch maar niet!

Als ik dit schrijf is het 19 maart en 1 minuut over 12. Over een aantal uren gaan de stembussen open. Deze verkiezingen gaan over belangrijke zaken en daarom hoop ik dat iedere Nederlander van zijn recht gebruik maakt om wel te gaan stemmen. Aan de andere kant zou ik het ook nog snappen als mensen niet gaan stemmen want wat voor invloed heeft de gemeenteraad eigenlijk over die hele belangrijke zaken?

De afgelopen dagen heb ik mijn schoenzolen versleten en aan heel wat deuren aangeklopt, gesprekken gevoerd, flyers of een laatste dagkaart afgegeven. Sommige gesprekken gingen over dat mensen hun buik vol hebben van de politiek. “Ze doen toch waar ze zelf zin in hebben…“ is een veelgehoorde klacht. Om moedeloos van te worden. Nu zou ik daar een gelikt verhaal tegenover kunnen stellen maar eigenlijk ben ik veels te nieuwsgierig wat het verhaal erachter is. Wie even doorvraagt hoort snel waar mensen tegen aan lopen. En dan gaat het niet over het wel of niet plaatsen van een windmolenpark in de Noordzee maar om een parkeerkaart die je niet krijgt omdat je net niet genoeg reuma hebt of een gemeente die je klacht over foutparkeerders maar niet serieus neemt. Het zijn verhalen die ik het hele jaar door vaker hoor. Luisteren en samen aanpakken zeg ik dan. Onze hulpdienst heeft het niet voor niets een stuk drukker gekregen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier