h

Sociale Werkplaatsen

16 november 2010

SP gaat aandacht vragen voor asociale bezuinigingsplannen WSW

Het kabinet Rutte heeft plannen om mensen met een arbeidsbeperking te korten op hun inkomen en 30 duizend arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening te schrappen. De SP is van mening dat dit asociale plan direct van tafel moet. Daarom gaat de SP vrijdag 19 november a.s. voor de poorten van werkvoorzieningschap NLW steun vragen voor de landelijke SP-actie "Armoede werkt niet".

Lees verder
7 november 2010

SP in actie tegen uitholling Sociaal Werkvoorzieningschap

Armoede werkt niet is de nieuwe actie van de SP tegen de bezuinigingen op de Sociale arbeidsvoorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap. Zaterdag 6 november jl. vond de aftrap plaats in Roermond. De SP Venray was er bij!

Lees verder
14 mei 2009

SP opent meldpunt NLW

Op 9 maart jongstleden sprak de SP in een spoedbijeenkomst met ongeruste NLWers. Er was sprake van veel onrust. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen zouden per 31 maart a.s. uit hun functie worden gezet. Gekozen kon worden voor een andere plek binnen de NLW maar voor wie niet koos werd een keuze gemaakt. Werkleiders werden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel bleef onduidelijk.
De SP is benieuwd hoe NLWers de situatie op dit moment ervaren en opent een meldpunt NLW om ervaringen te verzamelen.

Lees verder
14 maart 2009

Wethouder Jansen doof voor de onrust onder NLWers

Maandag 9 maart jl. kwamen 39 medewerkers af op de door de SP georganiseerde spoedbijeenkomst in de Witte Hoeve in Venray. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen worden per 31 maart a.s. uit hun functie gezet. Kiezen voor een andere plek binnen de NLW mag maar voor wie niet kiest wordt een keuze gemaakt. Werkleiders worden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel blijft onduidelijk.
Afgelopen woensdag 11 maart jl. bracht de SP de werkwijze van de NLW ter sprake gebracht tijdens de drukbezochte Commissie Middelen. Wethouder Jansen (PvdA, Welzijn) bleek echter weinig oog en oor te hebben voor de echte zorgen van verontruste NLWers.

Lees verder
6 maart 2009

SP spreekt met NLW-ers over onrust sociale werkplaats

De SP heeft op maandagavond 9 maart een spoedbijeenkomst voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst van de NLW. Dit is een initiatief van de SP-afdeling Venray, Tweede Kamerlid Paul Lempens en enkele werknemers van de NLW.

Lees verder
10 september 2007

SP organiseert thema-avond over de WSW

De SP organiseert 17 september a.s. een thema-avond over de WSW. Tweede-Kamerlid Paul Lempens zal uitleg geven over de WSW en ingaan op vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier