Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Venray

Voor jezelf, Voor elkaar, Voor Venray

Op 17 februari jl. stonden we met een tent op de Grote Markt voor onze campagneaftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eigenlijk hebben we de goede gewoonte permanent campagne te voeren. Deze manier van werken sluit mooi aan op ons motto: ‘Voor Jezelf, Voor Elkaar, Voor Venray’. Het liefst zijn we namelijk samen met mensen actief om met elkaar te strijden voor verbeteringen.

Lees hier waarom de SP samen met de mensen de problemen aanpakt

Lijsttrekker: Jan Hendriks

'Venray kan en moet een stuk socialer!'

Jan Hendriks (1955) is geboren en getogen in Venray en al vanaf zijn 17e politiek actief. Inmiddels is Jan Hendriks al jaren het boegbeeld van de SP in Venray. Daarnaast zet hij zich samen met zijn vrouw Alda in voor een project in Guatemala. 

Hoewel de SP de afgelopen vier jaar in de oppositie zat, kon wel het een en ander worden bereikt zoals het plan om 288 arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen te huisvesten. De SP kwam in actie tegen de grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting in de Oude Melkfabriek en bereikte dat dit plan uiteindelijk de prullenbak is ingegaan.

Lees hier het hele interview

1. Jan Hendriks (Venray)

Lijsttrekker

Meer informatie

2. Joep Gielens (Oostrum)

Meer informatie

3. Lizzy Bruno (Venray)

Meer informatie

4. Erica van den Akker (Wanssum)

Meer informatie

5. Ronald van Hal (Venray)

Meer informatie

6. Mohamed Aoussar (Tegelen)

Meer informatie

7. Alda Haegens (Venray)

8. Bert Vermeulen (Venray)

Meer informatie

9. Rob van de Kerkhof (Venray)

10. Rik Gielens (Venray)

Meer informatie

11. Monique Pepermans (Venray)

12. Jan Pieters (Blitterswijck)

13. Saskia Scholtze (Wanssum)

14. Wil Gommans (Venray)

15. Gerard van den Berg (Merselo)

16. Joke Brands (Venray)

17. André Flos (Venray)

18. Herman Jakobs (Oostrum)

19. Bertil Nijmeijer (Wanssum)

20. Riet Golsteijn (Venray)

21. Jan Faessen (Venray)

22. Sylvia Loermans (Venray)

23. Geert-Jan Raaijmakers (Venray)

24. Loek Verpalen (Venray)

25. Marlies Vermeulen (Venray)

26. Willie Toebast (Venray)

27. Elianne Sweelssen (Venray)

Programma Voor Venray 2018 - 2022

Voor Venray is hét verkiezingsprogramma van de SP Venray voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

De SP heeft in dit programma een viertal SPeerpunten benoemd:

Zorg

Schaf de eigen bijdrage WMO af, zodat iedereen toegang heeft tot noodzakelijke zorg en ondersteuning.

Armoede

Verhoog de inkomensgrens waaronder mensen gebruik kunnen maken van alle minimaregelingen naar 125 procent van het sociaal minimum. Dan kan iedereen blijven deelnemen aan onze samenleving.

Milieu

Handhaaf streng bij veehouderijbedrijven die de regels voor mest en fijnstof-uitstoot overtreden. Alleen dan kunnen werkgelegenheid en gezonde leefomgeving samengaan.

Wonen

Realiseer betaalbare en duurzame sociale woningbouw, met aandacht voor levensloopbestendig bouwen. Mensen moeten in hun eigen huis kunnen blijven, ook als ze ouder worden.

Wat de SP wil realiseren lees je in de volgende hoofdstukken uit het programma Voor Venray 2018 - 2022. Je kunt het ook downloaden (.pdf) als handig naslagwerk:

Verantwoording Voor de verandering 2014-2018

Raadsperiode 2014 – 2018

De SP-fractie Venray groeide bij de verkiezingen van 2014 van 2 naar 4 zetels. Een geweldig resultaat: na 8 jaar constructieve oppositie gaven inwoners van de gemeente Venray de SP het vertrouwen om Venray weer 4 jaar lang een menselijk en sociaal aanzicht te geven. Als tweede partij van Venray heeft de SP onmiddellijk voorgesteld om een coalitie te vormen zonder het CDA. Helaas wilden - of durfden - de meeste andere partijen dat niet aan en kreeg de gemeente Venray een College van CDA, D66 en Samenwerking Venray. De SP ging met haar grote fractie weer voor 4 jaar in de oppositie en dat heeft men in Venray geweten. Consequent heeft de SP-fractie invulling gegeven aan haar verkiezingsprogramma en haar verkiezingsleuze “Voor de verandering 100% sociaal”.

Bezuinigingen en lastenverzwaringen zijn elk jaar een hot item geweest en inmiddels is de SP van mening dat veel verenigingen en organisaties echt niet méér kunnen bezuinigen. De inwoners van de gemeente Venray betalen hiervoor de rekening. Vooral in hogere gemeentelijke lasten, maar ook in zaken als duurdere vergunningen en steeds minder dienstverlening door de gemeente.

Komst AZC in Blitterswijck

De SP was voor de komst van een kleinschalig asielzoekerscentrum in Blitterswijck omdat de SP van mening is dat mensen die het écht nodig hebben, opgevangen moeten worden. Daarnaast kleinschalig omdat dit integratie bevordert én daarmee rekening gehouden wordt met draagvlak onder inwoners. Verder biedt dergelijke opvang werkgelegenheid, belangrijk voor de regio. De SP heeft echter steeds aangegeven dat de communicatie vanuit de gemeente naar betrokken partijen ondermaats was en dat zorgen van inwoners van Blitterswijck te vaak onvoldoende serieus werden genomen.

Parkeerbeleid

SP Venray heeft altijd gestaan voor klantvriendelijk betaald parkeren voor 1 euro per uur met een maximum van 3 euro per dag. Op die manier “betaalt de vervuiler” die even snel met de auto iets wil halen, maar krijgt de gemeente tóch geld binnen voor belangrijke zaken. Tegelijkertijd blijft op deze manier langdurig parkeren voor een ieder betaalbaar. Helaas is met een nipte meerderheid in de raad gekozen voor een variant “parkeren met blauwe kaart” en betaald parkeren “achter de slagboom”. Deze variant kost de Venrayse samenleving nu echter 1 miljoen euro per jaar..

Arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is een gevoelig onderwerp in Venray. Met name de grootschalige opvang stuit veel mensen tegen de borst. Voor de SP is dat niet anders. De SP vindt dat arbeidsmigranten fatsoenlijk onderdak verdienen. Daarom kon de SP niet instemmen met de grootschalige opvang in De Melkfabriek in Leunen. Daarin werden we gesterkt door het onderzoek dat de SP hield onder bewoners van Leunen in de naaste omgeving van De Melkfabriek; de meerderheid van de bevraagde inwoners van Leunen zag de plannen zoals die er nu lagen als een heilloze weg.

Verbouwing Schouwburg

De SP was op zich niet tegen de verbouwing van de schouwburg. Wel waren er bedenkingen bij de tweede zaal. Was dat niet wat te ambitieus? Daarnaast bleek de financiering een schimmig steekspel tussen gemeente Venray en provincie Limburg. Allemaal redenen voor de SP om niet mee te gaan met de torenhoge ambities van het college.

Glasvezel

De SP wil dat snel internet voor iedereen toegankelijk is. Toch was en is de SP geen voorstander van Glasweb dat geheel Venray wilde voorzien van snel toekomstbestendig internet. Waarom steunde de SP Glasweb niet? Omdat er andere goede en snelle initiatieven voorhanden zijn of binnenkort komen en de gemeente voor een groot bedrag garant moest staan. Met gemeenschapsgeld moeten we zorgvuldiger omgaan, vindt de SP.

Schoon door de poort voor de dorps en wijkgebouwen

De gemeente wil dat alle dorps- en wijkgebouwen op eigen benen moeten staan. Zo hoeft de gemeente hier geen geld aan uit te geven maar legt zij de verantwoordelijkheid bij de gemeenschap. Als doekje voor het bloeden deed de gemeente een duit in het zakje: alle dorps- en wijkgebouwen konden op kosten van de gemeenschap opgeknapt worden en dan “moesten ze niet meer zeuren”. De SP is faliekant tegen deze vorm van uitverkoop, de gemeente moet waar nodig haar financiële verantwoordelijkheid blijven nemen.

Annapark

Het is geen geheim dat één van de speerpunten van de SP de sociale woningbouw is. Toen de beoogd koper van het Annapark, de Renschdael Groep, haar plannen presenteerde werd al snel duidelijk dat de geplande woningbouw op het Annapark alleen voor de elite gebouwd zou worden. Onverteerbaar vindt de SP; het Annapark is er voor iedereen en er is plaats genoeg voor sociale woningbouw.

JouTou sportzorg centrum

Er was nog maar net duidelijkheid wie de beoogde eigenaar zou worden van het Annapark of deze ‘eigenaar’ wilde het liefst gisteren al af van JouTou. Jarenlang staken hier vele vrijwilligers hun ziel en zaligheid in het dierenpark en andere voorzieningen. De Renschdael Groep leek hier blind voor. Zo gaan we niet om met kwetsbare mensen, vindt de SP.

Tot slot was de SP…

…niet alleen in de gemeenteraad actief, ook trok de SP veelvuldig de wijken in om direct met de mensen in gesprek te gaan en te  luisteren naar wat zij van een aantal politieke zaken vinden. Zo bezocht de SP de wijken Venray West, de Bomenbuurt, Desselke, Brukske, het dorp Leunen en de flats aan de Zuidsingel. We voerden actie voor het Nationaal ZorgFonds. Steeds vaker wisten de mensen de SP te vinden en vroegen de SP om hen bij te staan.  Zo voerden we strijd om het behoud van een frituur op Keizersveld, kwamen we in actie voor het terras van Brownies and Downies en gingen we staan voor een verkeersveilig Lovinckplein in Ysselsteyn.

De SP gaat door voor een nieuwe periode van vier jaar want de beste verzekering tegen sociale afbraak is nog steeds de SP.

Voor het verbeteren van het armoedebeleid

Waarom zouden we eigenlijk armoede moeten willen bestrijden? Armoede wordt generatie op generatie doorgegeven, daarnaast leven mensen die in armoede leven, korter, hebben zij weinig perspectief op verbetering van hun positie; kost dit de samenleving meer door o.a. hogere zorgkosten en helaas ook vanwege meer criminaliteit; hebben te maken met uitsluiting en vereenzaming; enzovoorts. Dit alles is nu juist niet waar de SP voor staat, dus wil de SP het armoedebeleid verbeteren zodat mensen kunnen blijven meedoen.

Dus hoe zorgen we ervoor dat:
 • jongeren met complexe schulden een nieuwe start kunnen maken?
 • malafide bewindvoerders buiten de deur worden gehouden?
 • mensen in de bijstand niet in de armoedeval geraken?
 • geld om armoede bij kinderen te bestrijden ook bij hen terecht komt? 
 • mensen met schulden niet verder in de problemen komen?
 • mensen de weg weten te vinden in allerlei regelingen?
 • de menselijke maat weer terugkomt?

De SP wil dat:

 • ook minima toegang blijven houden tot het internet;
 • de bijzondere bijstand gehandhaafd blijft op 125% van het minimumloon;
 • er een adequaat pakket komt voor de bijzondere bijstand dat maatwerk biedt en bijzondere kosten vergoedt;
 • jongeren beter ondersteund worden bij problematische schulden, deze eventueel worden overgenomen in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en/of afbetaling naar vermogen;
 • hulp en begeleiding naar werk beter geregeld wordt onder meer via sociale ondernemingen;
 • niet wantrouwen maar vertrouwen het uitgangspunt is bij het verkrijgen van bijstand;
 • er een zwarte lijst voor malafide bewindvoerders komt;
 • lidmaatschap voor (sport-)verenigingen gratis of tegen gereduceerd tarief worden aangeboden aan minima;
 • gratis openbaar vervoer mogelijk wordt voor iedereen onder de bijstandsnorm;
 • niemand meer wordt afgewezen voor schuldhulpverlening;
 • mensen niet door toedoen van de gemeente verder in de schulden komen;
 • de gemeente 1 loket organiseert zodat de weg naar allerlei regelingen beter vindbaar is.

Voor duurzame landbouw

In Venray zijn de landbouw en veeteelt belangrijke bedrijfstakken waarbij ook aandacht moet zijn voor duurzame bedrijfsvoering. SP maakt zich er sterk voor dat bedrijven in deze sector voldoen aan de regels, wat de leefbaarheid van de omgeving én de werkgelegenheid ten goede komt.

Maar hoe zorgen we ervoor dat:
 • Venrayse landbouwbedrijven weer aantrekkelijk worden?
 • we voorop lopen met betere regels voor dierenwelzijn en milieu?
 • dat ons landschap wordt beschermd tegen grootschalige, uitdijende bebouwing?
 • mensen en dieren beschermd worden tegen de negatieve effecten van alsmaar intensievere veehouderij?
 • onze omgeving leefbaar blijft?
 • natuurlijk gedrag van dieren weer het uitgangspunt is, dus koeien in de wei en varkens die de ruimte hebben?

De SP wil dat:

 • veehouderijen meer worden ondersteund wanneer zij willen overstappen op duurzame vormen van veehouderij;
 • landbouwbedrijven meer worden ondersteund wanneer zij zonnepanelen aanleggen;
 • er strenger wordt gehandhaafd bij milieuovertredingen;
 • er vaker wordt gemeten hoe het gesteld is met het leefklimaat binnen en buiten de bebouwde komgrenzen van Venray en haar dorpen;
 • geurnormen worden aangescherpt;
 • vergunningen voor dier- of milieuonvriendelijke stallen niet meer worden afgegeven;
 • nieuwe vergunningen voor uitbreiding van veehouderijen of mestverwerkende bedrijven niet worden afgegeven binnen een straal van 2 km buiten de bebouwde kom, behalve als er een grote vermindering van fijnstof uitstoot en ammoniak ontstaat door bijv. een oude stal te vervangen;
 • buurtbewoners een zwaarwegende stem hebben in het voortraject van aanvragen voor uitbreiding en/of vernieuwing van stallen.

Voor sociaal wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de SP. Mensen hebben recht op kwalitatief goede en duurzame huurwoningen.

Dus hoe zorgen we ervoor dat:
 • er meer kwalitatief goede en duurzame huurwoningen gerealiseerd worden?
 • er aandacht is voor de bouw van levensloopbestendige woningen? Het aantal ouderen neemt toe, daarnaast blijven ouderen (vaak gedwongen) langer op zichzelf wonen, waardoor zorg een belangrijke factor is bij de realisatie van geschikte woningen.
 • er voldoende realisatie is van woningen met een huur tot  414,02 euro?
 • we de kwaliteit van de huidige sociale huurwoningen en de ruimte daaromheen verbeteren?
 • we bewoners actief kunnen ondersteunen en faciliteren zonder bureaucratie om de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp te verbeteren?
 • huur ten opzichte van inkomen niet wordt aangemoedigd en de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd?
 • er genoeg flexibele en tijdelijke huurwoningen gerealiseerd worden voor spoedzoekers zoals mensen die in scheiding liggen, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, statushouders, arbeidsmigranten, ZZP’ers, mensen met een tijdelijke baan of jongeren die op zichzelf willen gaan wonen?
 • er goede handhaving is op de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten zodat ook zij veilig wonen en een onderdeel van de Venrayse maatschappij kunnen uitmaken?

De SP wil dat:

 • er voldoende woningen worden gebouwd die passen bij de woonbehoeften van ouderen;
 • er een groter aanbod goedkopere woningen komt met een huur tot 414,02 euro;
 • de kwaliteit van sociale huurwoningen en de ruimte eromheen wordt verbeterd;
 • bewoners actief worden ondersteund en gefaciliteerd om de leefbaarheid in hun buurt, wijk of dorp te verbeteren;
 • er betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd voor mensen die qua inkomen net boven de sociale huurnorm uitkomen;
 • er flexibele en tijdelijke huurwoningen komen voor urgent woningzoekenden;
 • er voldoende handhaving is op de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Voor betere zorg

Goede, betaalbare zorg vindt bijna iedereen belangrijk, zo ook bij de SP. Helaas gaat het in de zorg veel te vaak over geld en vaak veel te weinig over de mens die zorg nodig heeft.

Dus hoe zorgen we er nu voor dat:
 • de jeugdzorg geen kind van de rekening wordt?
 • iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt?
 • de menselijke maat in de aanvraag voor zorg niet verdwijnt?
 • geld voor zorg niet aan andere zaken uitgegeven wordt?
 • bureaucratie en verkwisting in de zorg verdwijnt en vervangen wordt voor meer tijd voor de cliënt?

De SP wil dat:

 • er een lokale zorgverzekering zonder eigen risico beschikbaar is voor de laagste inkomens;
 • er een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en ondersteuning voor mantelzorg ingevoerd wordt;
 • de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen in de WMO afgeschaft wordt;
 • alle zorg die nodig is, ingekocht wordt op basis van samenwerking en niet op basis van concurrentie. We gaan alleen in zee met aanbieders zonder winstoogmerk;
 • er geen zorg wordt afgenomen bij organisaties waarvan bestuurders meer verdienen dan de zogenaamde Balkenende-norm;
 • zorggelden worden geoormerkt: geld voor zorg blijft beschikbaar voor zorg;
 • bij wisseling van zorgaanbieder er een verplichte overname is van personeel, met behoud van dezelfde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten;
 • er een mantelzorgsteunpunt is waar mantelzorgers advies en ondersteuning krijgen, maar ook respijtzorg voor als het thuis even niet meer gaat;
 • ervaren en deskundige beroepskrachten, zoals wijkverpleegkundigen, indiceren welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn;
 • er meer aandacht komt voor vereenzaming bij onder andere ouderen en andere kwetsbare doelgroepen.

Voor integratie en participatie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse economie. Ze zijn er als er krapte is op de arbeidsmark, arbeidsmigranten stellen zich namelijk vaak zeer flexibel op. Arbeidsmigranten dragen het nodige bij aan de Venrayse economie, daar is de SP van overtuigd.

Maar hoe zorgen we er dan voor dat:
 • arbeidsmigranten niet worden uitgebuit?
 • dat er voldoende draagvlak is voor de opvang van arbeidsmigranten?
 • Indien arbeidsmigranten willen blijven, zij kunnen integreren en participeren in de lokale samenleving?
 • de opvang van arbeidsmigranten geen ghetto’s worden waar arbeidsmigranten alleen met elkaar omgaan?
 • arbeidsmigranten veilig en respectvol worden opgevangen als ze alleen tijdelijk willen verblijven?

De SP wil dat:

 • arbeidsmigranten kleinschalig worden opgevangen, ook als zij maar tijdelijk (maximaal voor 4 maanden) in Venray willen verblijven;
 • arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden in Venray willen verblijven, worden gestimuleerd om te integreren in de lokale bevolking;
 • kleinschalige opvang voldoet aan de regels van onder andere brandveiligheid;
 • uitbuiting op het gebied van huisvesting wordt tegen gegaan;
 • overheidsinstanties streng handhaven op gebied van onder andere veiligheid en overlast.

Voor veiligheid, waar iedereen zich goed bij voelt

Veel mensen hebben het gevoel bijna nooit meer een wijkagent te zien. De politie komt voor hun gevoel alleen wanneer men die niet nodig heeft. Tijd voor de SP om daar verandering in te brengen. Iedereen moet zich in Venray thuis kunnen voelen. Met alleen overlast bestrijden kom je er niet. Er is altijd een reden voor crimineel gedrag en vandalisme. Preventie, zorg en aandacht voor elkaar werkt beter dan straffen alleen en geeft betere vooruitzichten voor iedereen. Daarnaast blijkt dat de brandweer vaak niet binnen gestelde tijd kan komen, je zult maar niet naast de brandweerkazerne wonen. Te lang en te veel wordt steeds de nadruk gelegd om nog meer te doen met minder geld en minder mensen. Het wordt tijd dat we daar weer de balans in brengen.

Dus hoe zorgen we er nu voor dat:
 • kleine criminaliteit en overlast worden aangepakt of (nog beter) voorkomen kunnen worden?
 • de brandweer weer op tijd met voldoende mensen een brand kan komen blussen?
 • illegale wietteelt en de gevaarlijke overlast die dit geeft een halt toegeroepen wordt?
 • vrouwen uit kwetsbare of kansarme groepen hun ‘mannetje’ staan?
 • mensen kansen krijgen en begrepen worden zodat ze zich geen buitenstaander meer hoeven te voelen?
 • Mensen die zich in Venray blijvend willen vestigen, hun plek beter kunnen vinden in plaats van op zichzelf aangewezen te zijn?

De SP wil dat:

 • agenten meer tijd hebben om in de wijken en buurten te komen zodat zij samen met de bewoners kunnen zorgen voor een wijk of buurt waar iedereen zich welkom en veilig voelt;
 • er meer wordt geïnvesteerd in preventie en voorlichting zodat problemen worden voorkomen;
 • er meer aandacht komt voor integratie en participatie van diverse groepen oud- en nieuwkomers zoals arbeidsmigranten die zich blijvend willen vestigen;
 • legale wietteelt de norm wordt om illegale handel tegen te gaan;
 • er meer aandacht komt voor het bestaan en voorkómen van huiselijk geweld; 
 • er een integraal programma komt waarbij zelfbeschikking van vrouwen het uitgangspunt is;
 • gestopt wordt met de uitholling van de brandweer. Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandweerzorg;
 • gestopt wordt met experimenten waarbij minder mensen brandweerwagens bemannen.
 • er wordt gestart met een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer waarbij er meer inspanningen worden gedaan om werken binnen de brandweer aantrekkelijker te maken;
 • de aanrijtijden van de brandweer in de hele gemeente worden gehaald.
 • de gemeente meer handhavers in dienst neemt.

Voor kunst en (pop) cultuur

Kunst en cultuur is belangrijk voor iedereen. Omdat er na het werk, de opleiding of het dagelijks leven, ook ruimte moet zijn voor ontspanning. Of omdat we iets willen leren over onszelf, de ander of over onze buurt. De SP vindt het belangrijk dat hier brede aandacht voor is, het vergroot kennis over en begrip voor de ander wat het saamhorigheidsgevoel versterkt.

Maar hoe zorgen we er dan voor dat:
 • het Jerusalem-gebouw met haar functies behouden blijft?
 • kunst en cultuur in onze gemeente versterkt wordt?
 • afstemming en verbinding tussen sozen en festivals gerealiseerd worden, zodat dorpen meeprofiteren?
 • de bibliotheek in Venray het middelpunt wordt voor iedereen?

De SP wil dat:

 • verplaatsing van de bibliotheek naar het winkelcentrum bespreekbaar is waarbij alle huidige functies voor de gemeente Venray behouden kunnen blijven;
 • het Jerusalem-gebouw gaat fungeren als broedplaats voor nieuwe initiatieven voor kunst en cultuur, naast al bestaande cursussen en activiteiten.
 • The B hét centrum van pop- en jongerencultuur van en voor de hele gemeente Venray wordt, waarbij ook aandacht is voor zorg en vroeg signalering;
 • Cultura Venray als netwerkorganisatie zorg blijft dragen voor het verbinden en versterken van kunst en cultuur in onze gemeente.

Voor natuur en milieu

Venray is een mooie plek om te wonen. De SP is van mening dat de gemeente Venray ook voor toekomstige generaties een mooie plek moet blijven.

Hoe zorgen we nu ervoor dat:
 • Venray in de toekomst leefbaar blijft met veel zorg voor groen
 • ons milieu ontzien wordt?
 • we energie besparen zonder al te veel in te boeten op comfort
 • ongeacht de dikte van de beurs iedereen mee kan doen aan het leefbaar houden van Venray?
 • omgeschakeld wordt naar energiebronnen van de toekomst en dat dit snel gerealiseerd kan worden?
 • Venray geen stenen stad wordt waar de natuur ver te zoeken is?
 • het in Venray ook in de warme zomer behaaglijk blijft?
 • klimaatveranderingen in Venray in goede banen worden geleid?

De SP wil dat:

 • er subsidie is voor alle vormen van duurzame energie;
 • er een subsidieregeling komt voor systemen om huizen te verwarmen via aardwarmte en/of restwarmte;
 • er afspraken worden gemaakt met leveranciers van gasloze of CO2-neutrale warm water / cv-systemen waardoor woningeigenaren goedkoper en sneller, kunnen omschakelen van gas naar elektriciteit;
 • nieuwe woningen vanaf nu automatisch afgekoppeld zijn van gas en voorzien zijn van duurzamere manieren om het huis en water te verwarmen;
 • eigenaren van al bestaande woningen subsidie kunnen krijgen om hun woning af te koppelen van gas;
 • woningbouwcoöperaties vanaf nu fasegewijs alle huurwoningen afkoppelen van gas en dat in 2035 alle huurwoningen afgekoppeld zijn;
 • bomen in wijken niet worden gekapt tenzij er sprake is van gevaar of een andere ontoelaatbare situatie. Bladafval is geen reden tot kap;
 • voor elke gekapte boom er een boom in dezelfde wijk geplant wordt;
 • bijzondere bomen beter beschermd worden door deze op te nemen in bestemmingsplannen;
 • er meer geïnvesteerd wordt in preventieprojecten: wat kunnen mensen zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan;
 • de gemeente geen eigen gebieden verhuurt voor de jacht op wild, maar dat er aandacht is voor natuurlijke jagers zoals vossen, dassen en haviken. 

Voor een open bestuur

De gemeente Venray kent veel samenwerkingsverbanden met andere gemeentes maar ook met uitvoeringsorganisaties zoals de veiligheidsregio. Deze houdt zich onder andere bezig met brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio. Uitvoeringsorganisaties lijken zich echter vooral te gedragen als financiële zwarte gaten waar het op de een of andere manier altijd donker is.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat:
 • de gemeente grip krijgt en houdt op die uitvoeringsorganisaties in zowel bestuurlijk als financiële zin?
 • samenwerken met andere gemeentes en partijen niet leidt tot bestuurlijk gedoe maar tot beter besturen?
 • de gemeente de baas blijft op eigen gebied?
 • het vertrouwen in de lokale politiek hersteld wordt?
 • geen enkele ambtenaar meer verdient dan een wethouder?

De SP wil dat:

 • de gemeente substantieel zeggenschap heeft over de inhoud en uitvoering bij samenwerkingsverbanden. Hierbij mag de grootte van de gemeente geen rol spelen, elke gemeente heeft evenveel zeggenschap;
 • er niet regionaal wordt samengewerkt puur om de zeggenschap maar om Venray te laten bloeien;
 • besluiten die bij de gemeenteraad liggen, in de openbaarheid gebracht worden en dat er openbaar over wordt gediscussieerd;
 • openbaar toegankelijke werkgroepen opgericht worden om thema’s voor te bereiden
 • burgers kunnen meepraten over het onderwerp van een werkgroep;
 • deelname aan grote projecten die de burger handenvol geld kosten en die de gemeente zelf weinig opleveren aan banden wordt gelegd;
 • de gemeenteraad meer zeggenschap krijgt over bedrijven die gemeentelijke taken uitvoeren;
 • garantstellingen nog maar beperkt worden afgegeven;
 • de gemeente geen ambtenaren in dienst neemt die meer verdienen dan een wethouder.

Voor werk dat loont

De SP is van mening dat werk moet lonen. Daarmee kan armoede voorkomen worden en het biedt mensen waardigheid en perspectief in het leven.

Maar hoe zorgen we ervoor dat:
 • iedereen kan werken?
 • wanneer werk voor iemand te hoog gegrepen is, men toch een waardevolle invulling kan geven aan de dag?
 • ook mensen met een beperking een werkplek krijgen die bij hen past?
 • kwetsbare jongeren niet buiten de boot vallen?
 • er ook voor hen een kans op de arbeidsmarkt geboden wordt?
 • wie werkt ook fatsoenlijk loon ontvangt?
 • het goede voorbeeld wordt gegeven als het om vast werk, flexwerk en het nakomen van afspraken gaat?

De SP wil dat:

 • zoveel mogelijk mensen naar een baan worden begeleid
 • de gemeente alles in het werk stelt om nieuw werk te creëren, zoals buurtconciërges, of door samen met de woningbouwvereniging een project te starten om huizen te renoveren en te isoleren;
 • minimaal 5% van de mensen in dienst bij de gemeente bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking
 • de gemeente voldoende beschutte werkplekken creëert waarbij aandacht is voor goed loon en secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioenopbouw;
 • de sociale werkvoorziening behouden blijft,
 • deze tevens dienst kan doen als leer-werkplaats om mensen met een arbeidsbeperking te bemiddelen naar werk bij een reguliere werkgever;
 • vroegtijdig schoolverlaten actief bestreden wordt, zodat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden;
 • er leerwerktrajecten met baangarantie binnen het onderwijs gecreëerd worden voor kwetsbare jongeren die dreigen uit te vallen op school
 • uitkeringsgerechtigden een eigen re-integratietraject kunnen indienen
 • dat mensen bij wie werk geen reële optie is, altijd op een andere manier mee kunnen doen aan de samenleving;
 • de gemeente bepalend is bij de uitvoering van re-integratie en dit niet wordt overgelaten aan commerciële bureaus;
 • er niet alleen geld gestoken wordt in mensen die kunnen uitstromen naar normaal betaald werk maar dat ook mensen met een bijstandsuitkering die kansloos zijn op de arbeidsmarkt perspectief wordt geboden op zinvolle activiteiten;
 • bijstandsgerechtigden niet tot een tegenprestatie verplicht worden
 • er niet wordt gewerkt onder het minimumloon
 • bestaande banen niet worden verdrongen door werk met behoud van uitkering;
 • de gemeente maximaal 5% van de werknemers in de flexibele schil heeft. Het overige personeel heeft een vaste betrekking;
 • bij aanbestedingen geëist wordt dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en ZZP’ers.

Voor een eerlijke economie

Zonder bruisend winkelcentrum valt het hart van Venray stil en de SP vindt het belangrijk dit te voorkomen door een compacter centrum te creëren waar geen leegstand is.

Hoe zorgen we er voor dat:
 • ook de Brier aantrekkingskracht heeft en een verlangen naar meer oproept.
 • bedrijventerreinen in Venray niet verpauperen
 • er geen energie gestoken wordt in bedrijventerreinen waar de gemeente toch niets over te zeggen heeft.

De SP wil dat:

 • in het centrum gestreefd wordt naar een compact en compleet aanbod aan winkels, horeca en cultuur waar het fijn verblijven is;
 • De Brier aantrekkelijker gemaakt wordt door het toevoegen van kleine horeca
 • een meer divers winkelaanbod gecreëerd wordt;
 • het centrum en De Brier elkaar aanvullen en versterken;
 • We ons richten op de bedrijventerreinen op ons eigen grondgebied waarbij we oog moeten hebben voor het gegeven dat groei niet altijd wenselijk en niet oneindig is.

Tot slot

Bestuur en fractie van de SP willen u, inwoners van de gemeente Venray, bedanken voor het vertrouwen dat u heeft getoond in de SP Venray.

De SP was na de verkiezingen de tweede partij van Venray en in de afgelopen raadsperiode de grootste oppositiepartij. Hierdoor was het mogelijk om goed samen te werken met de andere politieke partijen. De fractie heeft deze periode als positief en vruchtbaar ervaren. Een samenwerking waarbij we goede ideeën steunden en minder goede ideeën van onderbouwde kritiek voorzagen. De SP is klaar voor de volgende stap! De SP Venray rekent bij de komende verkiezingen graag weer op uw steun!

Jan Hendriks, lijsttrekker SP Venray

Doe mee

Doe met ons mee. Maak de SP in Venray groot zodat we Venray ècht  socialer maken. Een Venray waarin we investeren in onze jongeren en in huisvesting voor iedereen. Waarin de gezondheidszorg toegankelijk is en waar mensen weer vertrouwen hebben in de politiek. De SP doet wat ze afspreekt. Voor Elkaar, Voor Venray!


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website