h

Nieuws uit 2004

20 december 2004

Gemeentepolitiek laat flatbewoners vallen!

Aan de bewoners van de Veltumse Kleffen en Haammakerstraat

Lees verder
18 november 2004

SP-Venray verwelkomt honderdste lid

De SP afdeling Venray heeft afgelopen donderdag 18 november 2004 haar honderdste lid verwelkomt: mevrouw Nicolette Pelzer.
Met een bosje bloemen in de hand togen vier SP bestuursleden (Huub Rademacher, Bert Vermeulen, Marlies Vermeulen en Ronald van Hal) door de regen naar het adres aan de Gouden Leeuw. Dan blijkt hoe lastig het kan zijn om in de steeds maar doordruppelende regen naar het adres te moeten zoeken; de Gouden Leeuw heeft wel wat weg van een nummerdoolhof waarbij niet altijd duidelijk is waar de nummering begint en waar die ophoudt.

Lees verder
31 oktober 2004

Cursus Politieke Basisvorming

In december 2004 start de SP-Venray in samenwerking met de SP-Horst weer met de cursus Politieke Basisvorming. In deze alweer vierde cyclus wordt aan de hand van een vijftal thema's samen bekeken welke problemen er spelen in de eigen woonplaats en wat wij daar als SP en/of gemeente aan kunnen doen. Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan deze - gratis - cursus.

Lees verder
28 oktober 2004

SP/Groen Links: "Floriade NOOIT, Sociale voorzieningen NU!"

Persbericht d.d. 28-10-'04
floriade nooit-flyer
Donderdag 28-10-'04 presenteren de gemeenten Horst aan de Maas, Helden, Gennep, Venray en Venlo het Bidbook Floriade. Tegelijkertijd met die presentatie zijn Groen Links Helden en SP present om uiting te geven aan de bezwaren tegen de komst van de Floriade. Daar waar de colleges van de vijf gemeenten vooral willen uitstralen dat de regio als één blok staat te springen om de Floriade, willen de twee partijen laten horen, dat er onverantwoorde risico's en andere bezwaren kleven aan deze onderneming.

Lees verder
29 maart 2004

Algemene ledenvergadering 13 april 2004

Beste leden, bij deze willen we jullie uitnodigen om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SP afdeling Venray bij te wonen.

Lees verder
1 maart 2004

Remi Poppe bezoekt actiecomite 'Red de Flat'

Aanstaande 31 maart 2004 zal Remi Poppe het actiecomité 'Red de Flat' bezoeken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier