h

Nieuws uit 2009

14 mei 2009

SP opent meldpunt NLW

Op 9 maart jongstleden sprak de SP in een spoedbijeenkomst met ongeruste NLWers. Er was sprake van veel onrust. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen zouden per 31 maart a.s. uit hun functie worden gezet. Gekozen kon worden voor een andere plek binnen de NLW maar voor wie niet koos werd een keuze gemaakt. Werkleiders werden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel bleef onduidelijk.
De SP is benieuwd hoe NLWers de situatie op dit moment ervaren en opent een meldpunt NLW om ervaringen te verzamelen.

Lees verder
12 mei 2009

Linda Weijs stopt met voorzitterschap SP Venray

Linda WeijsBeste leden, met pijn in mijn hart moet ik u meedelen dat ik mijn voorzitterschap op zeg. In verband met persoonlijke omstandigheden kan ik deze taak niet meer voldoende uitvoeren.
We hebben goed rond gekeken en gevraagd wie er geschikt is en zijn bij Huub Rademacher terecht gekomen.
Huub is bereid om ad-interim voorzitter te worden.
Voor de meeste leden is Huub geen onbekende. Hij is immers degene geweest die de afdeling altijd bestuurd heeft voordat ik voorzitter werd.
We zijn hier heel blij mee, we gaan namelijk een drukke periode tegemoet. Want zoals u weet staan de raadsverkiezingen voor de deur. Huub is bij de vorige verkiezingen nauw betrokken geweest en deze ervaringen kunnen we goed gebruiken.
Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan. Eigenlijk heel logisch, want het is een leuke club mensen om mee samen te werken.
Omdat ik wel actief wil blijven en meedenken, blijf ik “gewoon” bestuurslid.
Ik wil u heel hartelijk danken voor het vertrouwen dat ik gekregen heb.

Lees verder
25 maart 2009

Ronald van Hal volgt Jolanda Dijkema op

Ronald van Hal zal Jolanda Dijkema opvolgen als gemeenteraadslid. Van Hal die de SP ook al in de commissies Middelen en Maatschappelijke Diensten vertegenwoordigd zal op 31 maart a.s. als gemeenteraadslid worden beëdigd. De opvolging door Van Hal volgt op het onverwachte vertrek van Jolanda Dijkema 16 maart j.l..

Lees verder
19 maart 2009

Jolanda Dijkema stapt op als raadlid

Op maandag 16 maart j.l. heeft Jolanda Dijkema haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid.
De reden hiervoor is dat er onenigheid bestond over de kwestie van de uitzending van Zembla en dan met name over de behandeling daarvan in de gemeenteraad.
Volgens Jolanda was er geen eenduidigheid binnen de fractie onderling en niet binnen het bestuur.
Wij respecteren haar keuze en haar standpunt in deze, ook al vinden we het jammer dat het op deze manier moest lopen.
Als opvolger zullen we Ronald van Hal voordragen.

Lees verder
16 maart 2009

Wat leeft er in Blitterswijck? Vertel de SP wat beter kan en moet!

Op zaterdag 21 maart a.s. gaat de SP beginnen met een ronde langs de dorpen Blitterswijck, Wanssum en Geysteren. Dit in het kader van de herindeling.
Vertel ons wat er in uw dorp beter kan of moet!

Lees verder
14 maart 2009

Wethouder Jansen doof voor de onrust onder NLWers

Maandag 9 maart jl. kwamen 39 medewerkers af op de door de SP georganiseerde spoedbijeenkomst in de Witte Hoeve in Venray. De zorgen waren groot; 60 tot 80 mensen worden per 31 maart a.s. uit hun functie gezet. Kiezen voor een andere plek binnen de NLW mag maar voor wie niet kiest wordt een keuze gemaakt. Werkleiders worden gedwongen met het mes op de keel lijsten op te stellen wie wel of niet ‘naar buiten kan’. Veel blijft onduidelijk.
Afgelopen woensdag 11 maart jl. bracht de SP de werkwijze van de NLW ter sprake gebracht tijdens de drukbezochte Commissie Middelen. Wethouder Jansen (PvdA, Welzijn) bleek echter weinig oog en oor te hebben voor de echte zorgen van verontruste NLWers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier