h

Nieuws van de afdeling

28 oktober 2004

SP/Groen Links: "Floriade NOOIT, Sociale voorzieningen NU!"

Persbericht d.d. 28-10-'04
floriade nooit-flyer
Donderdag 28-10-'04 presenteren de gemeenten Horst aan de Maas, Helden, Gennep, Venray en Venlo het Bidbook Floriade. Tegelijkertijd met die presentatie zijn Groen Links Helden en SP present om uiting te geven aan de bezwaren tegen de komst van de Floriade. Daar waar de colleges van de vijf gemeenten vooral willen uitstralen dat de regio als één blok staat te springen om de Floriade, willen de twee partijen laten horen, dat er onverantwoorde risico's en andere bezwaren kleven aan deze onderneming.

Lees verder
29 maart 2004

Algemene ledenvergadering 13 april 2004

Beste leden, bij deze willen we jullie uitnodigen om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SP afdeling Venray bij te wonen.

Lees verder
1 maart 2004

Remi Poppe bezoekt actiecomite 'Red de Flat'

Aanstaande 31 maart 2004 zal Remi Poppe het actiecomité 'Red de Flat' bezoeken.

Lees verder
1 maart 2004

Jaarverslag 2003 SP-afdeling Venray

Het jaar 2003 heeft in hoofdzaak bestaan uit het reanimeren van de afdeling. Eind 2002 en trad het volledige bestuur moegestreden terug en droeg de taken over aan een 3-tal nieuwe bestuursleden. Deze hebben zich beziggehouden met het werven van nieuwe bestuursleden en het inzicht krijgen in de bestuurlijke taken.

Lees verder
1 februari 2004

Website ROOD NM-Limburg online

De website van Rood Noord- en Midden-Limburg, jongeren van de SP is sinds 26 februari online. Met deze site zal ROOD NM-Limburg gemakkelijker te bereiken zijn voor leden en geinteresseerden.

Lees verder
1 januari 2004

Explosieve groei afdeling Venray

De afdeling Venray heeft nu 88 leden. Op 1 januari 2003 had onze afdeling 56 leden. Dit is een stijging van 57 procent in een jaar tijd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier