h

Nieuws van de afdeling

1 januari 2004

Explosieve groei afdeling Venray

De afdeling Venray heeft nu 88 leden. Op 1 januari 2003 had onze afdeling 56 leden. Dit is een stijging van 57 procent in een jaar tijd.

Lees verder
1 januari 2004

Jaarplan 2004 SP-Afdeling Venray

In 2004 zal de basis die in 2003 is gelegd verbreed en verdiept worden.
Zo zal er binnen het bestuur efficiënter gewerkt worden en zullen de functies herkenbaarder worden, zowel binnen als buiten de organisatie.

Lees verder
19 december 2003

Geloofwaardigheid Wonen Venray in het gedrang?

Wonen Venray doet er alles aan om de twee flats in Veltum toch gesloopt te krijgen.

Lees verder
18 juni 2003

Ledenvergadering 17 juni 2003

Er was sprake van een matige opkomst. Aanwezig waren 12 leden en 2 genodigden, te weten Paul Lempens, SP-regiovoorzitter Noord- en Midden Limburg en Ton Hagens, voorzitter SP-Horst aan de Maas.
De aspirant bestuursleden stelden zich aan de aanwezigen voor en vertelden in het kort wat hun functie in het bestuur is. Er volgde een schriftelijke stemming en het voorgestelde bestuur werd door de vergadering unaniem gekozen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier