h

Nieuws van de afdeling

29 maart 2004

Algemene ledenvergadering 13 april 2004

Beste leden, bij deze willen we jullie uitnodigen om de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de SP afdeling Venray bij te wonen.

Lees verder
1 maart 2004

Remi Poppe bezoekt actiecomite 'Red de Flat'

Aanstaande 31 maart 2004 zal Remi Poppe het actiecomité 'Red de Flat' bezoeken.

Lees verder
1 maart 2004

Jaarverslag 2003 SP-afdeling Venray

Het jaar 2003 heeft in hoofdzaak bestaan uit het reanimeren van de afdeling. Eind 2002 en trad het volledige bestuur moegestreden terug en droeg de taken over aan een 3-tal nieuwe bestuursleden. Deze hebben zich beziggehouden met het werven van nieuwe bestuursleden en het inzicht krijgen in de bestuurlijke taken.

Lees verder
1 februari 2004

Website ROOD NM-Limburg online

De website van Rood Noord- en Midden-Limburg, jongeren van de SP is sinds 26 februari online. Met deze site zal ROOD NM-Limburg gemakkelijker te bereiken zijn voor leden en geinteresseerden.

Lees verder
1 januari 2004

Explosieve groei afdeling Venray

De afdeling Venray heeft nu 88 leden. Op 1 januari 2003 had onze afdeling 56 leden. Dit is een stijging van 57 procent in een jaar tijd.

Lees verder
1 januari 2004

Jaarplan 2004 SP-Afdeling Venray

In 2004 zal de basis die in 2003 is gelegd verbreed en verdiept worden.
Zo zal er binnen het bestuur efficiënter gewerkt worden en zullen de functies herkenbaarder worden, zowel binnen als buiten de organisatie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier