h

Nieuws uit 2011

17 oktober 2011

Grote twijfels over locatiekeuze OJC Venray

In juni werden voor de realisatie van het nieuwe jongerencentrum in Venray 3 locaties naar voren geschoven: Het scoutinggebouw, Gouden Leeuw en sportpark De Wieën. Een diepgaand onderzoek naar de locaties zou volgen. Alleen sportpark De Wieën heeft echter diepgaand onderzoek ondergaan. Dit is een van de redenen dat SP Venray grote twijfels heeft bij de locatiekeuze voor de Wieën zoals die door het College van B&W is gemaakt.

Lees verder
14 oktober 2011

Treinstation Oostrum geen doorkomen aan voor rolstoelers

De SP heeft voor de derde keer vragen gesteld in de commissie over de fietsenchaos op het treinstation. Voor mensen in een rolstoel is er soms geen doorkomen aan. Ongehoord, vindt de SP!
Wederom fietsenchaos op het treinstation in Oostrum

Lees verder
10 oktober 2011

SP Regioconferentie; het gaat goed met de SP!

Het gaat goed met de Limburgse SP! Zo kregen vertegenwoordigers van alle Limburgse afdelingen te horen tijdens de regelmatig terugkerende Regioconferentie. Op de agenda: SP-acties, het functioneren van de Statenfractie en een discussie over de crisis. Voor elk wat wils!

Lees verder
1 oktober 2011

Locatiekeuze jongerencentrum eindelijk aanstaande

De bouw van een nieuw jongerencentrum in Venray is een al veel te lang slepende kwestie. Na het einde van de relatie tussen de gemeente en OJC Dingus, waarvoor in de jaren '90 van de vorige eeuw al plannen voor vernieuwbouw waren, stonden jongeren in Venray een hele tijd in de kou. Na de oprichting van stichting V-Kick in 2004 en het hieruit voortvloeiende stichting PopPodium Venray in 2007 zit er een tergend langzaam stijgende lijn in het jongerenbeleid van de gemeente Venray.

Lees verder
21 september 2011

Heet, heter, heetste Limburgse nieuws over de Floriade

Heet van de Naald. Deze maand met de nieuwste aflevering van Twilight Zone, een bezoek aan de Floriade, nieuwe investeerders voor Limburg en natuurlijk weervrouw Greet.

Lees verder
19 september 2011

Uitzetting Limburgse Mauro naar Angola onrechtvaardig en onmenselijk

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is ‘met stomheid geslagen’ over het besluit van minister Leers van Immigratie en Asiel om de Limburger Mauro uit te zetten naar Angola.
 Speciale voetbal-actie voor Mauro op het Plein in Den Haag

Lees verder

Pagina's

U bent hier